Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Đọc kinh Mân Côi gia đình

Tối 22/10/2014, đọc kinh Mân Côi nhà anh Tùng, giáo họ Mẹ Vô Nhiễm

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014

Đọc kinh Mân Côi

Tối Chúa nhật, 19/10/2014, đọc kinh Mân Côi nhà ông Hiệp, giáo họ Thánh Mactino

Làm công tác nghĩa trang


Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Đọc kinh Mân Côi

Tối thứ 7, ngày 18/10/2014, đọc kinh Mân Côi gia đình tại nhà ông Thế, giáo họ Thánh Mactino

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Đọc kinh Mân Côi

Tối thứ 6, ngày 17/10, đọc kinh Mân Côi nhà ông Thuyên, giáo họ Thánh Mactino
công tác nghĩa trangĐọc kinh Mân Côi gia đinh

Tối ngày 16/10, đọc kinh Mân Côi tại nhà ông Hanh, giáo họ Thánh Mactino.


Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Làm đường nghĩa trang

Sáng nay, ngày 16/10/2014, 4 giáo họ đã hăng hái làm đường ở nghĩa trang. một ngày làm việc với kết quả tốt đẹp.

Đọc kinh Mân Côi

Đọc Kinh Mân Côi tại nhà nguyện giáo họ Thánh Mactino


Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014

Đọc kinh Mân Côi ngày 12/10

Tối ngày 12/10, đọc kinh Mân Côi tại nhà anh Hưng, giáo họ Thánh Giuse Khang.

DANH SÁCH GIÁO DÂN