Chủ Nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2014

Kết quả kiểm phiếu

Lúc 4 giờ chiều nay, Chúa nhật lễ Chúa Phục Sinh, 20/4/2014, tại giáo xứ diễn ra cuộc kiểm phiếu bầu Ban Thường Vụ, khoá 2014-2018.
Những người kiểm phiếu gồm: cha xứ, ông Phú, ông Sơn, ông Luyện, anh Hợi, và em Thông (huynh trưởng).
Có tất cả 274 phiếu bầu hợp lệ.
Kết quả như sau:
1. ông Vinh sơn Nguyễn Văn Lượng, 249 phiếu, tỉ lệ 92%
2. ông Gioakim Phạm Văn Hệ, 238 phiếu, tỉ lệ 88%
3. ông Phêrô Trần Xuân Chuân, 173 phiếu, tỉ lệ 64%
4. ông Vinh sơn Đoàn Tất Tân, 170 phiếu, tỉ lệ 63%
5. ông Phêrô Trần Văn Chiến, 161 phiếu, tỉ lệ 59%

6. ông Gioakim Phạm Văn Rương, 145 phiếu, tỉ lệ 53%
7. ông Gioakim Phạm Văn Chỉnh, 114 phiếu, tỉ lệ 42%
8. ông Tôma Trần Thanh Chuyên, 110 phiếu, tỉ lệ 40%

Thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2014

Chương trình Tuần Thánh 2014

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2014

CHÚA NHẬT LỄ LÁ, 13/4/2014: Giáo dân tự lo lá.

THỨ 2, 3, 4 TUẦN THÁNH: (giờ thường lệ)
Tối:      Ngắm long trọng 15 sự thương khó Chúa, và thánh lễ.

PHIÊN NGẮM
Tối thứ 2: ngắm thứ 1. cha xứ
                ngắm thứ 2. Ông Phú
                ngắm thứ 3. Ông Chiến
                ngắm thứ 4. ông Lượng
                ngắm thứ 5. Ông Hệ
               
Tối thứ 3: ngắm thứ 6. Thầy xứ
                ngắm thứ 7. Ông Thế
                ngắm thứ 8. Ông Khoa
                ngắm thứ 9. Ông Bính
                ngắm thứ 10. Ông Sinh
               
Tối thứ 4.  ngắm thứ 11. Ông Tân
                ngắm thứ 12. Ông Được
                ngắm thứ 13. Ông Mạc
                ngắm thứ 14. Bà Mầu
                ngắm thứ 15. Quí Dì
               

Đánh lèo: ông Thế, ông Khoa.
Đánh chiêng, đánh trống

THỨ 5 TUẦN THÁNH, 17/4/2014:
Chiều:       5 giờ 30 chuông 1; 6 giờ 00 chuông 2
     Thánh Lễ Tiệc Ly
Hát lễ: Ca đoàn thiếu nhi
Đoàn rước đầu lễ tập trung ở sau phòng thánh: thánh giá nến cao, đội trống, đội tung hoa, đội trắc, 12 tông đồ, giúp lễ, linh mục chủ tế.
Đọc lời dẫn: thầy xứ
12 tông đồ: mỗi giáo họ 2 người, thường vụ 2 người
     Đọc sách: bài 1. Tông đồ; bài 2. Tông đồ.
     Dâng của lễ: 6 em đoàn thiếu nhi
Kiệu MTC theo đường kiệu
Cầm phông-du: 4 gia trưởng
Đội trắc: 20 huynh trưởng
Đội tung hoa kiệu Mình Thánh Chúa: quí dì phụ trách
Trải vải đường đi kiệu: ông Luyện.
Tập nghi thức: tối thứ 2 tuần thánh, sau thánh lễ.
Chầu thánh thể:
     Phiên chầu theo giới:
Sau lễ – 8 gờ 30: Thiếu nhi và giới trẻ
8 giờ 30 – 9 giờ 00: Gia trưởng
9 giờ 00 – 9 giờ 30: các bà mẹ
9 giờ 30 – 10 giờ 00: Huynh đoàn
10 giờ 00 – 10 giờ 30: Quí Tu sĩ và Hội đồng giáo xứ
10 giờ 30: chầu chung cả cộng đoàn
          .

THỨ 6 TUẦN THÁNH: GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT
Sáng:        4 giờ 00 trống 1; 4 giờ 30 trống 2
     Đi đàng thánh giá vòng quanh đường kiệu: Huynh trưởng và giới trẻ phụ trách
     Ban âm thanh lo âm thanh ngoài nhà thờ

Chiều:       4 giờ 30 trống 1; 5 giờ 00 trống 2
                Đọc sách: bài 1: gia trưởng; bài 2: bà Mẹ
                Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa
Hát: Ca đoàn bà mẹ gia trưởng
bài thương khó: cha xứ, 2 ca viên
hôn Chân Chúa: hội đồng giáo xứ, cộng đoàn hôn sau khi kết thúc nghi thức.

Tối:           7 giờ 00 trống 1; 7 giờ 30 trống 2
                Ngắm tháo đanh táng xác Chúa: ông Thế
Tháo đanh: ông Lượng, ông Phú, ông Thế, ông Hệ.
Khiêng kiệu: gia trưởng
Hội kèn, hội trống (nhỏ)
Đội trắc: 20 huynh trưởng dự trưởng
3 đội trống kèn trắc đi liền nhau
Nẻ: bà mẹ
Hoa xoan: bà mẹ
                   Khăn tang: Huynh trưởng

THỨ 7 TUẦN THÁNH:
Sáng:        4 giờ 00 trống 1; 4 giờ 30 trống 2
Ngắm dấu đanh (tự do) tại đồi Calvê
                   Cộng đoàn mang khăn tang.

Tối:           6g30 trống 1, 7 giờ 00 trống 2
Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
Hát lễ: Ca đoàn giới trẻ
Cộng đoàn cầm nến và tập họp ở đồi Calvê.
Đọc lời dẫn: thầy xứ
Bài đọc 1: ca đoàn thiếu nhi
Bài đọc 2: ca đoàn giới trẻ
Bài đọc 3: ca đoàn bà mẹ
Bài đọc 4: ca đoàn gia trưởng
Kinh vinh danh: kéo chuông, thổi Kèn, đánh trống.
Dâng của lễ: 6 huynh trưởng

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: KIÊNG VIỆC XÁC
Sáng :       5 giờ 30 chuông 1; 6 giờ 00 chuông 2
                Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh
                Hát lễ: Ca đoàn thiếu nhi
                Cộng đoàn và hội kèn, trống, rước tượng Chúa Khải Hoàn quanh nhà thờ.
                Khiêng kiệu: gia trưởng
                Bài đọc 1: Ông Phú
                Bài đọc 2: bà Mầu
                Dâng của lễ: 2 thiếu nhi, 2 giới trẻ, 1 gia trưởng, 1 bà mẹ
·     Chỉ có 1 lễ sáng


CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ

Huynh trưởng: Làm các chặng thánh giá quanh đường kiệu.
Giáo họ Thánh Mactinô và Mẹ Vô Nhiễm: làm hang đá ngày thứ 4 tuần thánh.
Giáo họ Mẹ Lên Trời, Thánh Giuse Khang: làm Đồi Canvê sau le Chua Nhat
Giáo họ Thánh Phêrô: Treo cờ, băngrôn ngày thứ 6 và thứ 7 tuần thánh.
Gia trưởng: Giữ xe các thánh lễ thứ 5,6,7 tuần thánh.
Thường vụ: trang trí kiệu táng xác CN

Thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Làm nơi an táng Chúa

Hai giáo họ Thánh Mactinô và Mẹ Vô Nhiễm đang làm nơi an táng Chúa cho ngày thứ Sáu Tuần Thánh.Thứ Ba, ngày 15 tháng 4 năm 2014

Thùng phiếu

Các phiếu tuyển chọn hội đồng mục vụ giáo xứ đã được gởi về các gia đình. Các gia đình đã chọn và đã bỏ vào thùng phiếu hôm Chúa Nhật Lễ Lá vừa rồi (13/4/2014). Thùng phiếu đã được niệm phong với ấn ký của linh mục quản xứ Micae Cù Đức Trí.
Phiếu sẽ được kiểm vào sau Lễ Phục Sinh.Ngắm Tuần Thánh

Hôm qua, thứ 2 Tuần Thánh, giáo xứ ngắm khai mạc Tuần Thánh. Cộng tham dự rất đông và sốt sắng.

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 4 năm 2014

Bản tin hàng tuần, số 224

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
LỜI CHÚA: Mt 21, 1-11
"Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay". Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:
"Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ".
Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô con vua Ðavit! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!"
Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: "Người đó là ai vậy?" Dân chúng trả lời rằng: "Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa".
Ðó là lời Chúa.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Ngày 13: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. (Không cử hành lễ Thánh Mactinô I, giáo hoàng, tử đạo). Giáo xứ Giuse chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 14: Thứ hai. THỨ 2 TuẦN THÁNH
Ngày 15: Thứ ba. THỨ 3 TuẦN THÁNH
Ngày 16: Thứ tư. THỨ 4 TuẦN THÁNH
Ngày 17: Thứ năm. THỨ 5 TuẦN THÁNH
Ngày 18: Thứ sáu. THỨ 6 TuẦN THÁNH
Ngày 19: Thứ bảy. THỨ 7 TuẦN THÁNH
Ngày 20: CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Giáo xứ Phục Sinh chầu Mình Thánh Chúa.

TIN TỨC
Trại huấn luyện
Chiều thứ 7, ngày 5/4/2014, 40 trại sinh gồm huynh trưởng và dự trưởng tham dự trại Thương Khó II, tại khuôn viên giáo xứ. Đây là trại huấn luyện nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và tinh thần tông đồ của các trưởng, nhất là với chủ đề trại Thương Khó, các trại sinh sẽ cùng sống mầu nhiệm thập giá với chặng đường thương khó của Chúa Giêsu trong trò chơi lớn. Đồng thời, trại này cũng đánh giá để thăng cấp cho các dự trưởng lên huynh trưởng.
Trại kết thúc vào trưa hôm sau, tức Chúa Nhật, ngày 6/4/2014.
Thăm trại phong Bến Sắn
Hôm thứ tư vừa qua, phái đoàn giáo xứ gồm cha xứ, quí xơ, quí hội đồng mục vụ cùng một số các bà mẹ đã đến thăm trại cùi Bến Sắn và trao 387 phần quà cho 387 bệnh nhân với tổng số tiền là 19.350.000 (mười chín triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng). Trong số đó có 34 người đã góp được 17.778.500 đồng, một việc làm thiết thực trong mùa chay thánh. Và đáng kể nhất là 1 em thiếu nhi, lớp xưng tội 1, ở giáo họ Mẹ vô Nhiễm đã góp được 178.500 đồng cho trại phong, bằng việc nuôi heo đất.
THÔNG BÁO
Mở lớp giáo lý Dự tòng và Hôn nhân
Vào đầu tháng 5 năm 2014 sẽ khai giảng lớp giáo lý Dự tòng và Hôn nhân. Thời gian học từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2014. Những ai tham dự, xin ghi danh với cha xứ.
Phiên ngắm tuần thánh
Tối thứ 2: cha xứ, Ông Phú, Ông Chiến, ông Lượng, Ông Hệ
Tối thứ 3: Thầy xứ, Ông Thế, Ông Khoa, Ông Bính, Ông Sinh
Tối thứ 4.  Ông Tân, Ông Được, Ông Mạc, Bà Mầu, Quí Dì

CÁM ƠN
1.           Anh Tập, ở Sài Gòn, ủng hộ toàn bộ nệm và da bọc làm ghế quì.
2.           Anh Phong, Việt kiều Mỹ, cho 13 ký bánh lễ.
3.           Bà Tuyến, giáo họ Mẹ Lên Trời, ủng hộ làm nệm quì, 3 trăm ngàn đồng.
4.           Bà Ngoạn, giáo họ Mẹ Lên Trời, ủng hộ làm nệm quì, 3 trăm ngàn đồng.
5.           Ông bà Nhuệ, thôn 5, ủng hộ làm nghĩa trang 5 trăm ngàn đồng.
6.           Ông bà Quí, thôn 3, ủng hộ làm nghĩa trang, 1 trăm ngàn đồng.
7.           Anh chị Dương – Phương, giáo họ Thánh Giuse Khang, ủng hộ bác ái 1 triệu đồng.
8.           Anh Chị Hội – Nga, ở Bình Dương, ủng hộ 1 triệu đồng

9.           Cô Sách, ở Sài Gòn, ủng hộ nghĩa trang 3 trăm ngàn đồng.

Thứ Năm, ngày 10 tháng 4 năm 2014

Thăm trại Phong Cùi ở Bến Sắn (Nhã Lê)

GIÁO XỨ VŨ HOÀ
THĂM TRẠI PHONG BẾN SẮN
Vào sáng 09.04.2014 vừa qua, nằm trong hoạt động bác ái mùa chay, Giáo xứ Vũ Hoà đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân ở trại Phong Bến Sắn, thuộc tỉnh Bình Dương.
Sau Thánh lễ sáng, xe chúng tôi bắt đầu lăn bánh, hiện diện trong đoàn có Cha quản xứ, Thầy xứ, quý Dì, HĐMV, quý ân nhân giáo dân…
Thật hạnh phúc cho đoàn chúng tôi khi được đến với những anh em không cùng cảnh ngộ vì mang căn bệnh hiểm nghèo. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12) Lời Chúa đã dạy và đó cũng chính là nguồn động lực của chúng tôi trong cuộc hành trình này.
Đoàn chúng tôi dừng chân tại Suối Tre lúc 7g00, Cha quản xứ Suối Tre thân tình đón tiếp, sau đó đoàn dùng điểm tâm sáng.
Tiếp tục cuộc hành trình đến 9g30 thì đoàn chúng tôi đã đến địa điểm “Khu điều trị phong Bến Sắn”, chiếc xe từ từ tiến vào mà lòng chúng tôi thì nôn nao vì mong muốn được gặp bệnh nhân, có người thì trở lại sau hơn 10 năm ghé thăm.
Khi xuống xe, chúng tôi được quý Sơ đón tiếp niềm nở, chia sẻ cho chúng tôi về cuộc sống của bệnh nhân, khuôn mặt Sơ luôn nở nụ cười tươi được phục vụ, làm chúng tôi cảm kích sự hy sinh cao cả của Sơ dành cho các bệnh nhân.
Được biết: Khu Điều Trị Phong Bến Sắn được thành lập năm 1959 do Soeur Rose – người Pháp và Soeur Mathilde Thanh quản lý, trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà Nước tiếp quản. Từ năm 1976 được giao cho Sở Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.
Khu Điều Trị Phong có cơ sở chính là Trại Phong Bến Sắn với diện tích là 96 hecta và ba cơ sở phụ: Thanh Bình, Bình Minh, Phước Tân.
Đời sống Bệnh nhân và Trại viên: Nhà Nước bao cấp 100%. Mỗi trại viên nhận trợ cấp từ Nhà Nước 240.000 đồng/người/tháng. Trường hợp là bệnh nhân, khi nằm bệnh viện được cấp thêm tiền ăn 7.000 đồng/người/ngày. Do tiền trợ cấp còn ít nên các bệnh nhân và trại viên vẫn phải nhận hỗ trợ thêm từ các tổ chức từ thiện.
Sau khi đón tiếp, được sự hướng dẫn của một Sơ dẫn chúng tôi đến từng phòng, từng khoa để thăm hỏi và tặng quà cho 387 bệnh nhân với tổng số tiền là 19.350.000 (mười chín triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).
Trong số đó có 34 ân nhân của Giáo xứ đã góp được 17.778.500 đồng. Và đặc biệt là 1 em thiếu nhi đã góp được 178.500 đồng bằng việc nuôi heo đất.
Khi đến đây, chúng tôi mới thấy và cảm nhận được sự đau thương của thân xác, đêm ngày cứ hao mòn do vi khuẩn Hansen gây ra.
Số phận của mình đôi khi không do mình quyết định trong thế giới này, nước mắt, đau khổ và bệnh tật luôn làm cho con người thất vọng, chán nản, thậm chí họ muốn kết thúc cuộc đời của mình. Thế nhưng, những bệnh nhân ở đây họ vẫn vui vẻ, vẫn chấp nhận cuộc đời cho dù là đôi chân, đôi tay họ không còn nữa, họ vẫn yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau, họ vẫn tạo ra những mầm sống khoẻ mạnh cho tương lai… con cái họ sinh ra vẫn khoẻ mạnh và được đi học bình thường nơi trường học.
Ở đây, họ cũng có nhà thờ trong khuôn viên, hằng ngày đều có Thánh lễ và là nơi cầu nguyện để họ gặp gỡ Chúa. Họ vẫn tin tưởng vào tình thương và lòng thương xót của Chúa, họ luôn tạ ơn Chúa qua những biến cố của cuộc sống và qua các ân nhân luôn quan tâm và giúp đỡ họ.
Chúng tôi cũng đã ghé thăm nhà thờ và cùng nhau sốt sắng dâng những lời kinh lên Chúa. Nguyện xin Chúa luôn thương ban cho họ luôn bình an, xin Chúa cho có nhiều người hảo tâm luôn rộng tay giúp đỡ, chia sẻ với những anh em kém may mắn hơn mình để cùng nhau xây dựng nền văn minh sự sống trong xã hội hôm nay.
Chuyến đi của chúng tôi tạm khép lại tại đây, nhưng trong lòng vẫn hứa hẹn một ngày nào đó không xa, chúng tôi sẽ được quay trở lại để cùng chia sẻ phần nào sự đau đớn về thân xác cũng như tinh thần của những anh em con cùng một Cha trên trời.
Chiều cùng ngày, đoàn đã đến khu lịch Đại Nam tham quan và giải trí, kết thúc ngày cuộc hành trình lúc 22g00 và về đến nhà bình an. Tạ ơn Chúa.
Nhã Lê

1 em thiếu nhi, lớp xưng tội 1, ở giáo họ Mẹ vô Nhiễm đã góp được 178.500 đồng cho trại phong, bằng việc nuôi heo đất.

Thứ Hai, ngày 07 tháng 4 năm 2014

Tuyển chọn Ban Thường Vụ

PHIẾU TUYỂN CHỌN
Ban Thường Vụ
Khoá năm 2014 đến năm 2018
1 ông Vinh Sơn Nguyễn Văn Lượng
2 ông Gioakim Phạm Văn Hệ
3 ông Vinh sơn Đoàn Tất Tân
4 ông Gioakim Phạm Văn Rương
5 ông Gioakim Phạm Văn Chỉnh
6 ông Phêrô Trần Xuân Chuân
7 ông Phêrô Trần Văn Chiến
8 ông Tôma Trần Thanh Chuyên
Để chọn 5 vị vào ban thường vụ,
thì xin gạch loại bỏ 3 vị trong danh sách trên
Cách gạch loại bỏ:
1. Ông Vinh Sơn Nguyễn Văn LượngĐiều 8: 
Điều kiện để được tuyển chọn vào Ban Thường Vụ:
1- Có lòng đạo đức, nhiệt thành việc tông đồ.
2- Có kiến thức, khả năng tương đối phù hợp trong lãnh vực đảm nhận, có tinh thần trách nhiệm và biết làm việc chung.
3- Tuổi từ 30 đến 60, trường hợp đặc biệt thì do Cha Xứ và Ban Thường Vụ cứu xét.

Bản tin hàng tuần, số 223

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY
LỜI CHÚA: Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".
Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".
Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
Người xúc động và hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.
Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".
Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu đến Bêtania để cho Lazarô chết bốn ngày sống lại. Ngài tuyên bố với Mácta rằng: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống. "Ðức Giêsu là sự sống. Trong Ngài chúng ta mới được hạnh phúc, được trường sinh vĩnh cửu.
Muốn được sống đời đời với Ðức Giêsu, ngay từ đời này ta phải sống bằng sự sống của Ngài: Tức là sống trong ơn thánh, lãnh nhận các bí tích, thực thi bác ái, hy sinh và chuyên cần cầu nguyện.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là sự sống và là sự phục sinh của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết tìm kiếm cho mình sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này. Theo gương Chúa, chúng con dám từ bỏ con người ích kỷ và tận tâm tìm kiếm Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, và bác ái. Amen.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Ngày 6: CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY. Giáo xứ Tân Lý và Phêrô Cao chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 7: Thứ hai. Thánh Gioan Baotixita Lasan, linh mục. Lễ nhớ
Ngày 8: Thứ ba.
Ngày 9: Thứ tư.
Ngày 10: Thứ năm.
Ngày 11: Thứ sáu. Thánh Tanitlao, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ
Ngày 12: Thứ bảy.
Ngày 13: CHÚA NHẬT LỄ LÁ. (Không cử hành lễ Thánh Mactinô I, giáo hoàng, tử đạo). Giáo xứ Giuse chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
Giới trẻ giáo hạt Đức Tánh họp mặt
Mời tất cả các bạn trẻ trong giáo xứ tham dự ngày họp mặt giới trẻ tại trung tâm Đức Mẹ Tàpao từ 6 giờ tối, ngày 12/4 đến thánh lễ sáng ngày 13/4. Phương tiện, xin các bạn tự túc.
Lễ Lá
Khi đi tham dự Lễ Lá vào tuần tới, mỗi người tự mang theo một cành lá.

CÁM ƠN
1.   Anh Thể, ở Sài Gòn, ủng hộ quĩ bác ái 4 triệu đồng.
2.   Chị Mỵ, giáo họ Thánh Giuse Khang, ủng hộ: nghĩa trang 1 triệu đồng, quĩ bác ái 5 trăm ngàn đồng và làm ghế quì 2 trăm ngàn đồng.
3.   Ông Tâm, giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, ủng hộ tượng Chúa Chịu Táng Xác, trị giá 8 triệu đồng.
4.   Bà Hai, giáo họ Thánh Mactinô, ủng hộ làm nghĩa trang 1 triệu đồng.

5.   Anh Tuấn – Hoa, giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, ủng hô 4 bảng đen phòng giáo lý.

Trại Thương Khó II

Chiều thứ 7, ngày 5/4/2014, 40 trại sinh gồm huynh trưởng và dự trưởng tham dự trại Thương Khó II, tại khuôn viên giáo xứ. Đây là trại huấn luyện nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và tinh thần tông đồ của các trưởng, nhất là với chủ đề trại Thương Khó, các trại sinh sẽ cùng sống mầu nhiệm thập giá với chặng đường thương khó của Chúa Giêsu trong trò chơi lớn. Đồng thời, trại này cũng đánh giá để thăng cấp cho các dự trưởng lên huynh trưởng.
Trại kết thúc vào trưa hôm sau, tức Chúa Nhật, ngày 6/4/2014.


DANH SÁCH GIÁO DÂN