Thứ Bảy, ngày 19 tháng 7 năm 2014

Bản tin hàng tuần, số 237

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN
LỜI CHÚA: Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43}
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Dụ ngôn cỏ lùng muốn nói đến Giáo Hội ở trần gian lúc nào cũng tồn tại hai hạng người lành dữ và hai thế lực thiện ác lẫn lộn. Ðức Giêsu muốn chúng ta phải cảnh giác và kiên nhẫn trong đức tin. Chính Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi để cho chúng ta được ơn cứu độ.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc chúng con khó chịu, bất mãn về những điểm tiêu cực nơi chính mình và nơi anh em. Nhiều lúc chúng con đã thầm trách: tại sao Chúa không ra tay? Thiện ác lẫn lộn sẽ có nguy cơ làm thiệt hại đến người lành không?
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng con nhận ra sự nhẫn nại của Thiên Chúa. Thiên Chúa nhẫn nại để chờ đợi con người hoán cải. Thời gian là điều kiện để có thể biến đổi. Xin cho chúng con được dần dần biến đổi từ xấu sang tốt. Amen.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Ngày 20:           CHÚA NHẬT TuẦN 16 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Apôlinarê, giám mục, tử đạo). Giáo xứ Khiết Tâm chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 21:            Thứ hai. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 22:            Thứ ba.   Thánh nữ Maria Mađalêna. Lễ nhớ
Ngày 23:            Thứ tư.    Thánh Birgita, nữ tu
Ngày 24:            Thứ năm. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục
Ngày 25:            Thứ sáu. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH
Ngày 26:            Thứ bảy. Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ
Ngày 27:          CHÚA NHẬT TuẦN 17 THƯỜNG NIÊN. Giáo xứ An Phong chầu Mình Thánh Chúa


THÔNG BÁO
Thứ 2, Lễ hôn phối
Tối mai, thứ hai, ngày 21/7, Thánh Lễ hôn phối cho anh chị Quyết – Huyền. Mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho đôi hôn phối. Ban sáng không có lễ.
Thứ 7, Lễ thánh Gioakim và Anna
Tối thứ 7, ngày 26/7, lễ kính Thánh Gioakim và Anna. Kính mời cộng đoàn về nhà nguyện giáo họ Thánh Mactinô tham dự Thánh Lễ theo ý các anh chị em bổn mạng thánh Gioakim và Anna xin. Giờ Thánh Lễ như thường lệ, tức 6 giờ 30 chuông 1.
Chúa nhật, Các giáo lý viên tham dự đại hội
Mời các giáo lý viên đi tham dự đại hội giáo lý viên giáo phận tại giáo xứ Vinh Tân vào sáng Chúa Nhật tuần tới, ngày 27/7. Vì thế, Sau lễ tối thứ 3, mời các giáo lý viên ở lại họp để chuẩn bị cho ngày đi đại hội.
Chúa nhật, Lễ giỗ 15 năm cha Phanxicô Xaviê Đinh Tấn Thời

Ngày 27/7 năm nay là giỗ 15 năm cha Phanxicô Xaviê Đinh Tấn Thời. Vì thế, giáo xứ chúng ta sẽ dâng Thánh Lễ giỗ cho cha vào Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới, ngày 27/7. Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho cha.

Thứ Hai, ngày 14 tháng 7 năm 2014

TIN BUỒN

Anh  PHAOLÔ LÊ THÀNH LONG
sinh năm 1969
thuộc giáo họ Mẹ Vô Nhiễm

vừa được Chúa gọi về hôm nay, ngày 14/7/2014.

Nghi thức tẩm liệm lúc 15 giờ, hôm nay, ngày 14/7/2014

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành lúc 14 giờ, ngày mai, 15/7/2014

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 7 năm 2014

RAO HÔN PHỐI


BÊN NAM: NGUYỄN VĂN QUYẾT, 23 tuổi
Con ông: Nguyễn Văn Cương, và bà: Nguyễn Thị Dung
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết

BÊN NỮ: ANNA TRẦN THỊ LỆ HUYỀN, 21 tuổi
Con ông: Đaminh Trần Văn Biền, và bà: Maria Trần Thị Hà
Thuộc giáo họ: Mẹ Lên Trời, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết

Rao lần 1, ngày: 13/7/2014
Rao lần 2, ngày: 20/7/2014
Rao lần 3, ngày: miễn

Ai biết có ngăn trở

Buộc phải trình giáo quyền

Thứ Năm, ngày 10 tháng 7 năm 2014

Tin buồn

Ông BARNABÊ TRẦN VĂN LỆ
sinh năm 1947
thuộc giáo họ Thánh Giuse Khang

đã được Chúa gọi về
ngày 10/7/2014

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành
vào lúc 5 giờ 30, sáng thứ 7, ngày 12/7/2014.

Chủ Nhật, ngày 06 tháng 7 năm 2014

Bản tin hàng tuần, số 235

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN
LỜI CHÚA: Mt 11, 25-30
"Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu đã mạc khải mầu nhiệm về Cha của Ngài cho những kẻ bé mọn, những kẻ vô danh tiểu tốt. Ðối với xã hội họ chẳng là gì, chẳng có quyền gì, nhưng đã được Ðức Giêsu yêu thương và dạy cho biết về mầu nhiệm cao siêu, huyền nhiệm Nước Trời.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã không chê sự hèn mọn của chúng con. Chúa đã cho chúng con được hạnh phúc biết về Thiên Chúa Cha, Ngài là Cha yêu thương chúng con. Xin cho toàn thế giới này cũng được nhận ra Cha là Ðấng đầy yêu thương để họ được hạnh phúc. Amen.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Ngày 6:            CHÚA NHẬT TuẦN 14 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo). Giáo xứ Vinh Thuỷ, Suối Nhum chầu
                        Mình Thánh Chúa
Ngày 7:                    Thứ hai.   
Ngày 8:                    Thứ ba.    
Ngày 9:                    Thứ tư.     Thánh Augustinô Zhaorong, linh mục
Ngày 10:            Thứ năm.       
Ngày 11:            Thứ sáu. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ
Ngày 12:            Thứ bảy.
Ngày 13:          Chúa Nhật.     CHÚA NHẬT TuẦN 15 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Henricô). Giáo xứ Vinh Thuỷ, Suối Nhum chầu Mình Thánh Chúa.


THÔNG BÁO
Tuần lễ giới
Tuần này là tuần lễ giới, xin các giới tham dự Thánh Lễ đông đủ.
Thứ 6, Cử hành bí tích hôn phối
Anh chị Cương – Thương, thuộc giáo họ Mẹ Lên Trời sẽ cử hành bí tích hôn phối vào thứ 6, ngày 11/7/2014, lúc 8 giờ sáng.
Thứ 6, Họp hội đồng mục vụ giáo xứ
Kính mời quí vị hội đồng mục vụ giáo xứ tham dự phiên họp tháng 7 vào sau Thánh Lễ tối thứ 6, ngày 11/7.
Thứ 7, Trại thiếu nhi
Đoàn thiếu sẽ sẽ tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi từ chiều thứ 7, ngày 12 đến sáng chúa nhật, ngày 13 tháng 7.

CÁM ƠN

1.   Xăng dầu Thuận Lợi ủng hộ 10 ghế đá.

Cáo phó

Anh PHÊRÔ TRẦN VĂN THÀNH
sinh ngày 16/6/1972
thuộc giáo họ Mẹ Lên Trời

đã được Chúa gọi về
vào thứ 7, ngày 05/07/2014

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ sáng thứ 2, ngày 7/7/2014, tại giáo xứ Vũ Hoà.

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2014

Bản tin hàng tuần, số 234

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH PHÊRÔ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
LỜI CHÚA: Mt 16, 13-19
"Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".
Ðó là lời Chúa.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Ngày 29:          Chúa Nhật.     THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. LỄ TRỌNG. Giáo xứ Mũi Né, Ba Bàu, Hồ Thắng, Đông Hà, Long Hương.
Ngày 30:            Thứ hai.   Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma
Ngày 1:                    Thứ ba.    
Ngày 2:                    Thứ tư.    
Ngày 3:                    Thứ năm. THÁNH TÔMA , TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH
Ngày 4:                    Thứ sáu.   Thánh Elisabeth, Bồ Đào Nha
Ngày 5:                    Thứ bảy.   Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục
Ngày 6:            CHÚA NHẬT TuẦN 14 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo). Giáo xứ Vinh Thuỷ, Suối Nhum chầu
                        Mình Thánh Chúa


THÔNG BÁO
Đại hội các Bà Mẹ giáo hạt Đức Tánh
Hội Bà Mẹ giáo hạt Đức Tánh có tổ chức ngày đại hội cho các bà mẹ trong giáo hạt vào Thứ Năm, ngày 3/7/2014, tại giáo xứ Võ Đắt. Vì thế, bà mẹ nào trong giáo xứ đã  đăng ký tham dự thì vào sau thánh lễ chiều Chúa Nhật hôm nay ở lại để cha xứ gặp.
Rửa tội trẻ em
Sáng Thứ 7, ngày 5/7 sẽ có rửa tội cho trẻ em lúc 7 giờ sáng. Xin nộp phiếu rửa tội, giấy khai sinh, sổ gia đình và chuẩn bị khăn trắng và nến.
CÁM ƠN
1.   Cơ sở bia mộ Hiếu Nghĩa ủng hộ phần mộ được đặt trang trí ở cổng nghĩa trang.

Thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 2014

Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Đoàn Thiếu Nhi

XỨ ĐOÀN CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG GIÁO XỨ VŨ HOÀ MỪNG BỔN MẠNG VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC GIÁO LÝ

 
Ngày 08.06.2014 vừa qua, Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Cha Tuyên uý Xứ đoàn Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Giáo xứ Vũ Hoà đã chủ tế thánh lễ mừng bổn mạng xứ đoàn và tổng kết năm học giáo lý 2013 – 2014 cho Đoàn thiếu nhi.

Một ngày lễ lớn, ngày khai sinh Giáo hội, các em thiếu nhi trong trang phục chỉnh tề quy tụ về giáo xứ để mừng ngày bổn mạng. Thánh lễ hôm nay mang nhiều niềm vui đặc biệt đối với Đoàn Thiếu Nhi của Giáo xứ.
Đúng 7g00 đoàn rước tiến vào Thánh đường, đặc biệt có đội trắc thiếu nhi giáo xứ mới thành lập.
Trong bài chia sẻ Tin mừng, Cha chủ tế đã nhắc lại những hình ảnh chỉ về Chúa Thánh Thần. Cha nói trong cuộc sống hằng ngày của mình thường hay quên Chúa Thánh Thần, ít nhớ đến Ngài. Để chúng ta dễ nhớ đến Ngài, Cha chia sẻ: khi nào chúng ta khát nước, chúng ta hãy nhớ đến Chúa Thánh Thần và hãy cầu xin với Chúa Thánh Thần. Vì nước là cần thiết cho sự sống và đó cũng là hình ảnh của Chúa Thánh Thần.
Sau phần hiệp lễ, Sơ phụ trách giáo lý đã báo cáo tổng kết năm học giáo lý 2013 – 2014. Tuyên dương và phát thưởng cho những em có thành tích xuất sắc. Đặc biệt 5 em xuất sắc nhất của các lớp sẽ được đi tham dự ngày đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Phan Thiết lần thứ XIV tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, sau đó sẽ được đi du ngoạn và sinh hoạt tại đồi dương Lagi…

Tiếp sau phần khen thưởng giáo lý là phần trao giải bóng đá. Nhân dịp bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi, Xứ đoàn đã tổ chức thi đấu bóng đá cho các em thiếu nhi: giải nam và nữ. Ngày 06.06 vừa qua, các em đã thi đấu trong tinh thần vui vẻ và yêu thương.
Để tỏ lòng biết ơn Cha tuyên uý, quý thầy, quý soeurs, các anh chị Huynh Trưởng Giáo Lý Viên trong năm học qua. Một em đại diện cho Đoàn Thiếu Nhi đã nói lên những tâm tình biết ơn trong bài cám ơn của mình.

Kết thúc thánh lễ, mỗi em được nhận một phần quà, tuy nhỏ nhưng các em đón nhận với niềm vui và lòng biết ơn chân thành. Nguyện chúc các em thiếu nhi luôn lớn mãi trong ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Nhã Lê

 Tham dự Thánh Lễ
 nghi thức chào cờ trước Thánh Lễ
 Phát thưởng giáo lý
Phát thưởng giải bóng đá

Thứ Ba, ngày 03 tháng 6 năm 2014

Thứ Hai, ngày 02 tháng 6 năm 2014

THĂNG CẤP HUYNH TRƯỞNG

THÁNH LỄ THĂNG CẤP HUYNH TRƯỞNG
CHO CÁC DỰ TRƯỞNG GIÁO XỨ VŨ HOÀ

VŨ HÒA 01.6.2014, Xứ Đoàn Chúa Thánh Thần Hiện xuống đã tổ chức Thánh lễ Thăng cấp Huynh trưởng cho 20 Dự trưởng. Cha Tuyên uý Xứ đoàn Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và cũng là Tuyên uý Liên đoàn Hạt Đức Tánh đã chủ tế thánh lễ tiếp nhận các anh chị tân Huynh trưởng.
Đoàn rước chủ tế là các tân Huynh trưởng từ từ tiến vào Nhà thờ, trước sự chứng kiến của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Từ hôm nay, các anh chị sẽ mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ của phong trào, chính thức là thành viên của Huynh trưởng Đoàn Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chính thức quyết tâm sống khẩu hiệu của người Huynh trưởng là “Phụng Sự”, phụng sự Chúa, phụng sự các em và phụng sự mọi người trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất.
Trong nghi thức tuyên hứa, các anh chị đã tuyên hứa phải có một đời sống nội tâm cao, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể mới có thể chu toàn nhiệm vụ. Trong khi phục vụ, biết rằng mình không đơn độc, mà phải phối hợp với nhiều người. Vì thế phải vâng phục bề trên, hăng hái và quãng đại hợp tác với mọi thành phần dân Chúa…
Tiếp theo, các anh chị đã quỳ xuống đọc kinh dâng mình cho Chúa và Mẹ Maria, xin tận hiến mình cho Chúa, xin Mẹ cầu bầu để mình được ơn toàn hiến.
Sau khi đọc kinh dâng mình, Cha tuyên uý đã chính thức nhận các anh chị vào thành phần Huynh trưởng của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận, đồng thời trao khăn của phong trào cho các anh chị, để các anh chị cảm nhận sự tiến thân và tỏ ra đắc lực hơn trong việc phục vụ cho phong trào, trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, cách riêng là giới thiếu nhi.
Kết thúc thánh lễ, các anh chị chụp hình lưu niệm với Cha Tuyên uý và ban quản trị xứ đoàn, cảm nhận được nơi các anh chị niềm vui tươi, hạnh phúc đơn sơ. Nguyện chúc các anh chị luôn nhiệt thành và hăng say trong nhiệm vụ mới vì có lửa của Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Vũ Hoà.
Nhã Lê

DANH SÁCH GIÁO DÂN