Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu năm nay có sự thay đổi khác hơn, đó là không phát quà, không văn nghệ, thay vào đó là rước đènn trước Thánh Lễ, và sau Thánh Lễ là chương trình  ẫm thực và trò chơi. các em thiếu nhi đã nhận được mỗi em 3 phiếu ẩm thực và các em ăn uống món gì tuỳ thích. Ngoài ra, các em có thể dùng phiếu ẩm thực để đổi phiếu trò chơi để tham gia trò chơi. Vì là lần đầu tiên thực hiện cách này, nên các gian hàng ẩm thực chưa tính toán quen, vì thế mà các món ăn thiếu nhiều. Hy vọng lần tới tốt hơn.

Xem thêm hình

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Lên khăn

Chuyển khăn tất cả các ngành

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

Bản tin hàng tuần, số 391

CHÚA NHẬT TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỜI CHÚA: Mt 21, 28-32
"Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".
Ðó là lời Chúa.


 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                          
Ngày 1:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT TuẦN 26 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU. LỄ KÍNH)
Ngày 2:
Thứ hai.
Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ
Linh hồn Gioakim Phạm Văn Tình(1968). Linh hồn Vinh sơn Trần Văn Thiện (2004)
Ngày 3:
Thứ ba.
Linh hồn Maria Trần Thị Thuợc, Phêrô Trần Xuân Hải và Giuse Trần Văn Đảm
Ngày 4:
Thứ tư.
Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ 
Linh hồn Phêrô Trần Văn Ngũ
Ngày 5:
Thứ năm.
Linh hồn Phêrô Hoàng Ký (2008).
Ngày 6:
Thứ sáu.
Thánh Brunô, linh mục
Linh hồn Barnabê Phạm Văn Lộng và Maria Nguyễn Thị Khuyến
Ngày 7:
Thứ bảy.
ĐỨC MẸ MÂN CÔI. LỄ KÍNH
Linh hồn Maria Đoàn Ngọc Lan Anh (2006). Linh hồn Đaminh Đoàn Ngọc Vũ (2006)
Ngày 8:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT TuẦN 27 THƯỜNG NIÊN.
Linh hồn Giuse Trần Văn Bích (1994)

THÔNG BÁO
1.    Tuần lễ giới
Tuần này là tuần lễ giới. Riêng lễ giới gia trưởng và giới thiếu nhi đổi ngày cho nhau để thiếu nhi mừng Tết Trung Thu. Tức là lễ giới thiếu nhi vào tối thứ 4 và của gia truởng vào tối thứ 5. Yêu cầu các giới tham dự đông đủ.
2.    Ngày 9/10, Khai giảng lớp giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân
Khoá mới giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân sẽ bắt đầu học vào sau Thánh Lễ, tối thứ 2, ngày 9/10. Khi lớp đã bắt đầu học thì không nhận học viên nữa.

CÁM ƠN
Những người ủng hộ Trung Thu
1.    Một người giáo họ Thánh Giuse Khang, 2 trăm ngàn
2.    Ông Chuân, 1 trăm ngàn đồng
3.    Ông Toàn, giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, 1 trăm ngàn
4.    Chị Tuyết Kiểm, 1 trăm ngàn và ủng hộ giáo xứ 1 triệu.
5.    Cô Mười Chỉnh, 1 trăm ngàn
6.    Cô Hoà Tân, 2 trăm ngàn
7.    Bà Nhàn, 1 trăm ngàn
8.    Chú Dương Phương, 3 trăm ngàn


RAO HÔN PHI                                                           Số: 183
                                                                                                                                       
BÊN NỮ: ANNA PHAN NGUYỄN BẢO NGỌC, 22 tuổi
Con ông: Antôn Phan Bảo Lộc ©, và bà: Maria Nguyễn Thị Thanh
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hòa, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                           
BÊN NAM: ĐAMINH NGUYỄN XUÂN CƯỜNG, 22 tuổi
Con ông: Nguyễn Xuân Trợ, và bà: Hùynh Thị Bảy                             
Thuộc giáo xứ: Nam Chính, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                           
Rao lần 1, ngày: 30/09/2017                                                                                                   
Rao lần 2, ngày: 07/10/2017                                                                                                   
Rao lần 3, ngày: 14/10/2017                                                                                                   
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                

RAO HÔN PHI                                                           Số: 184
                                                                                                                                       
BÊN NỮ: CATARINA LÊ THỊ YẾN, 22 tuổi                                                      
Con ông: Lê Khắc Thành, và bà: Nguyễn Thị Phương                        
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                           
BÊN NAM: GIUSE MAI VŨ ANH VŨ, 23 tuổi                                         
Con ông: Giuse Mai Trung Dũng, và bà: Têrêxa Trần Thị Én
Thuộc giáo xứ: Tân Lạc, Giáo phận: Đà Lạt
                                                                                                                                           
Rao lần 1, ngày: 30/09/2017                                                                                                   
Rao lần 2, ngày: 07/10/2017                                                                                                   
Rao lần 3, ngày: 14/10/2017                                                                                                   
                                                                                                                                           
Ai biết có ngăn trở                                                                                                                             
Buộc phải trình giáo quyền        
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này