Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2015

Bản tin hàng tuần, số 294

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
LỜI CHÚA:   Mc 12, 41-44 {hoặc 38-44}
"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn".}
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN            

Ngày 8:   CHÚA NHẬT TuẦN 32 THƯỜNG NIÊN. Giáo xứ Tà Mon, Thánh Giuse chầu MTC.
                 Linh hồn Gioakim Phạm Văn Túc.
Ngày 9:   Thứ hai.    CUNG HiẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. LỄ KÍNH.
                 Linh hồn Anna Nguyễn Thị Hường. Linh hồn Phêrô Trần Văn Nam.
Ngày 10:                    Thứ ba.                                              Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                 Linh hồn Đaminh Bùi Tuấn Tú. Linh hồn Maria Đỗ Thị Ngoan. Linh hồn Giuse Trần Văn Bích.
Ngày 11:                    Thứ tư.                                              Thánh Mactinô, giám mục. Lễ nhớ.
                 Linh hồn Maria Trần Thị Mật                         
Ngày 12:                    Thứ năm. Thánh Jôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                 Linh hồn Maria Vũ Thị Ánh Hồng. Maria Trần Thị Oanh.
Ngày 13:                    Thứ sáu.                                            Linh hồn Maria Trần Thị Tẹo (100 ngày)       
Ngày 14:                    Thứ bảy.                                            Linh hồn Đaminh Trần Trọng Thái và Đaminh Trần Đình Khoa.  
Ngày 15: CHÚA NHẬT TuẦN 33 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Albertô cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh). Giáo xứ Võ Xu, Đồng Tiến, Đức Thắng chầu MTC.                


THÔNG BÁO
1.   Thứ 6, Khai giảng lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân
Lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân sẽ bắt đầu học vào lúc 3 giờ chiều, thứ 6, ngày 13/11.
2.   Chúa Nhật, Xứ Võ Xu mời chầu lượt
Giáo xứ Võ Xu mời giáo xứ chúng ta tham dự 1 giờ chầu lượt vào lúc 10 giờ đến 11 giờ, Chúa Nhật tuần tới, ngày 15/11. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đủ trong tình hiệp thông.
3.   Họp mặt gia trưởng giáo hạt
Kính mời tất cả các thành viên hội gia trưởng tham dự ngày họp mặt của Gia trưởng giáo hạt Đức Tánh vào Thứ 2, ngày 16/11/2015, tại giáo xứ Võ Đắt. Mỗi thành viên tham dự đóng 50.000 đồng. Xin các thành viên tham dự đăng ký trong tuần này để lấy con số báo trước cho ban tổ chức.
4.   Tiền Truyền Giáo
Tổng số tiền truyền giáo anh chị em đóng góp là: mười một triệu, hai trăm, hai mươi sáu nghìn đồng (11.226.000)


CÁM ƠN
Những người đã đóng góp cho công trình xây cổng. Danh sách chi tiết đã được niêm yết ở bảng thông tin.
1.   Anh Việt, 100.000 đồng
2.   Anh Hiếu, 200.000 đồng
3.   Anh Cảnh, 100.000 đồng
4.   Chị Hiền Minh, 100.000 đồng
5.   Anh Vượng, 100.000 đồng
6.   Anh Trình Xuyên, 200.000 đồng
7.   Chị Hiền Cường, 200.000 đồng
8.   Anh Nghiêm, 100.000 đồng
9.   Chị Anh, 300.000 đồng
10.                 Dịch vụ Thắng Hải, 500.000 đồng
11.                 Anh Nguyện Sương, 200.000 đồng
12.                 Ông Khải, 200.000 đồng
13.                 Anh Giang Thu, 150.000 đồng
14.                 Anh Biên, 200.000 đồng
15.                 Anh Cường Huyền, 200.000 đồng
16.                 Anh Đức, 200.000 đồng
17.                 Bà Hách, 200.000 đồng

18.                 Bà Hơn, 150.000 đồng

RAO HÔN PHỐI, Số: 147

BÊN NAM: GIUSE TRẦN HÙNG DŨNG, 31 tuổi              
Con ông: Giuse Trần Văn Tùng, và bà: Trần Thị Thu Thảo
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                            
BÊN NỮ: Dự tòng NGUYỄN THỊ THANH TÂM, 24 tuổi
Con ông: Nguyễn Văn Tiến, và bà: Nguyễn Thị Tám            
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                            
Rao lần 1, ngày: 08/11/2015                                                                    
Rao lần 2, ngày: 15/11/2015                                                                    
Rao lần 3, ngày: 22/11/2015                                                                    
                                                                                                            
Ai biết có ngăn trở                                                                                           
Buộc phải trình giáo quyền    

Thứ Tư, ngày 04 tháng 11 năm 2015

RAO HÔN PHỐI, SỐ 146


BÊN NỮ: MARIA NGUYỄN THỊ THU, 23 tuổi
Con ông: Gioan Nguyễn Văn Sản, và bà: Maria Vũ Thị Nghiên
Thuộc giáo họ: Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
BÊN NAM: GIUSE TRẦN HOÀNG ÂN, 31 tuổi
Con ông: Giuse Trần Văn Trung, và bà: Đặng Thị Minh Hiếu
Thuộc giáo họ: , Giáo xứ: Vườn Xoài, Giáo phận: Sài Goàn
Rao lần 1, ngày: 01/11/2015
Rao lần 2, ngày: 08/11/2015
Rao lần 3, ngày: 15/11/2015
Ai biết có ngăn trở

Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2015

Bản tin hàng tuấn, sốsố 293

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN
LỄ CÁC THÁNH
LỜI CHÚA:   Mt 5, 1-12a
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
Ðó là lời Chúa.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN            

Ngày 1:   Chúa Nhật.       LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ. LỄ TRỌNG. Giáo xứ Vinh Thanh, Vô Nhiễm chầu MTC.
Lưu ý: về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa trang
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tin hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viến nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá.

Ngày 2:   Thứ hai.   cầu cho các tín hữu đã qua đời. Lễ nhớ    
Ngày 3:   Thứ ba.     Thánh Martinô Porres, tu sĩ.
Ngày 4:   Thứ tư.     Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ.  Linh hồn Maria Phạm Thị Mến (1986)
Ngày 5:   Thứ năm. Linh hồn Vinh sơn Đỗ Văn Vũ (2000). Linh hồn Giuse Trần Văn Tranh
Ngày 6:   Thứ sáu.   Linh hồn Maria Nguyễn Thị Huệ (1985)
Ngày 7:   Thứ bảy.   Linh hồn Têrêxa Trần Thị Minh   
Ngày 8:   Chúa Nhật. CHÚA NHẬT TuẦN 32 THƯỜNG NIÊN. Linh hồn Gioakim Phạm Văn Túc (1993). Giáo xứ Tà Mon, Thánh Giuse chầu MTC.


THÔNG BÁO
1.   Tuần lễ giới
Tuần này là tuần lễ giới, xin các giới tham dự đông đủ
2.   Chúa Nhật, Họp hội đồng giáo xứ
Kính mời quí vị trong hội đồng giáo xứ tham dự phiên họp tháng 11, vào tối hôm nay, lúc 7 giờ 15.
3.   Thứ 2, Thánh Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Ngày thứ 2, có 2 Thánh Lễ: Thánh Lễ ban sáng, 4 giờ sáng chuông 1. Thánh Lễ ban chiều lúc 6 giờ tối, tức là 5 giờ chiều chuông 1.
4.   Thứ 3, Lễ bổn mạng giáo họ Thánh Mactinô
Thánh Lễ tối thứ ba là lễ bổn mạng giáo họ Thánh Mactinô, kính mời cộng đoàn về nhà nguyện giáo họ thánh Mactinô tham dự Thánh Lễ. Giờ Thánh Lễ như thường lệ.   
5.   Thứ 6, Khai giảng lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân
Lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân sẽ bắt đầu học vào lúc 3 giờ chiều, thứ 6, ngày 13/11.
6.   Họp mặt gia trưởng giáo hạt
Kính mời tất cả các thành viên hội gia trưởng tham dự ngày họp mặt của Gia trưởng giáo hạt Đức Tánh vào Thứ 2, ngày 16/11/2015, tại giáo xứ Võ Đắt. Mỗi thành viên tham dự đóng 50.000 đồng. Xin các thành viên tham dự đăng ký trong tuần này để lấy con số báo trước cho ban tổ chức.


CÁM ƠN
Những người đã đóng góp cho công trình xây cổng. Danh sách chi tiết đã được niêm yết ở bảng thông tin.
1.   Ông Được, 200.000 đồng
2.   Anh Khoa, 100.000 đồng
3.   Anh Truyền, 100.000 đồng
4.   Ông Lượng, 200.000 đồng
5.   Bà Khoa, 200.000 đồng
6.   Chị Hiền Công, 200.000 đồng
7.   Anh Thiệu, 100.000 đồng
8.   Cô Dư, 200.000 đồng
9.   Cô Xoan, 100.000 đồng
10.                 Ông Qui, 100.000 đồng
11.                 Ông Rưỡng, Thánh Giuse Khang, 200.000 đồng
12.                 Anh Tuấn Tý, 100.000 đồng
13.                 Anh Thiện, 100.000 đồng
14.                 Ông Luyến, 100.000 đồng
15.                 Chị Tuyết Kiểm, 500.000 đồng
16.                 Anh Sinh, 100.000 đồng
17.                 Chị Lan – Hùng, 200.000 đồng
18.                 Anh Tuế, 100.000 đồng
19.                 Ông Trạch, 200.000 đồng
20.                 Bà Trọng, 100.000 đồng
21.                 Cô Mười Chỉnh, 300.000 đồng
22.                 Bà Lộng, 100.000 đồng
23.                 Chị Thơ Tự, 200.000 đồng
24.                 Bà Biền, 200.000 đồng
25.                 Ông Luyện, 200.000 đồng
26.                 Anh Đông, 200.000 đồng
27.                 Anh Thương, 100.000 đồng
28.                 Bà Miến, 100.000 đồng
29.                 Anh Hiện, 100.000 đồng
30.                 Anh Hội, 100.000 đồng
31.                 Cô Huệ, 200.000 đồng
32.                 Cô Hoè, 500.000 đồng
33.                 Bà Dậu, 100.000 đồng
34.                 Anh Tiến, 100.000 đồng
35.                 Ông Doanh, 100.000 đồng
36.                 Anh Đăng, 100.000 đồng
37.                 Anh Triều, 100.000 đồng
38.                 Anh Tưởng Phương, 100.000 đồng
39.                 Anh Giới, 200.000 đồng
40.                 Anh Hà Tho, 100.000 đồng


Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

DANH SÁCH GIÁO DÂN