Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Bản tin hàng tuần, số 415


CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY B
LỜI CHÚA:  Ga 12, 20-33
"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.
Ðó là lời Chúa.

 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                          
Ngày 18:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY.
Linh hồn Phêrô Nguyễn Đỏ, giỗ 4 năm.
Ngày 19:
Thứ hai.
THÁNH GIUSE BẠN ĐỨC MARIA. LỄ TRỌNG
Ngày 20:
Thứ ba.
Linh hồn Đaminh Trần Văn Nghệ, giỗ 38 năm. Linh hồn Phêrô Trần Văn Diện, Maria Trần Thị Liễu và Giuse Trần Văn Quân.
Ngày 21:
Thứ tư.
Linh hồn Giuse Trần Hùng Vương.
Ngày 22:
Thứ năm.
Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chỉ, giỗ 8 năm.
Ngày 23:
Thứ sáu.
Thánh Turibiô Mônrovêkhô, giám mục.
Linh hồn Giuse Nguyễn Thanh Vân.
Ngày 24:
Thứ bảy.
Linh hồn Giuse Trần Đình Trúc, giỗ 32 năm. Linh hồn Gioanbaotixita Hoàng Chương,  Gioan Baotixita Hoàng Văn, Maria Trần Thị Gấm và Maria Trần Thị Mỹ Huệ.
Ngày 25:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT LỄ LÁ


THÔNG BÁO

1.    Ngắm thương khó Chúa
Tuần này giáo họ Thánh Phêrô phụ trách ngắm thương khó Chúa..
2.    Thứ 2, lễ bổn mạng giới gia trưởng
Chương trình lễ bổn mạng giới gia trưởng vào thứ 2, ngày 19/3 như sau: 4 giờ chiều chuông 1. Mời tất cả anh em gia trưởng có mặt lúc chuông 1 để tĩnh tâm. sau đó, 4 giờ 30, chuông 2, kinh nguyện và Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ, anh em gia trưởng sẽ tham gia các trò chơi cùng với ăn tối. Kính mong các gia trưởng tham dự đông đủ.
3.    Chúa Nhật Lễ Lá,
Chúa Nhật lễ Lá tuần tới, giáo dân tự lo lá. Vì thế, mỗi người đi lễ xin mang theo lá cho mình.
4.    Khoá giáo lý dự tòng và hôn nhân
Sắp tới, khoá giáo lý dự tòng và hôn nhân sẽ được khai giảng vào ngày 2/4 tức thứ 2 sau lễ Phục sinh. Những ai tham dự, xin đến học vào ngày 2/4.

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2018

Bản tin hàng tuần, số 414


CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY B
LỜI CHÚA:  Ga 3, 14-21
"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".
Ðó là lời Chúa.

 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                          
Ngày 11:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
Linh hồn Maria Trần Thị Mến, giỗ 33 năm. Linh hồn Anna Trần Thị Liễu, giỗ 38 năm. Linh hồn Tôma Nguyễn Năm, giỗ 10 năm.
Ngày 12:
Thứ hai.
Linh hồn Giuse Phạm Viết Dẫn, Maria Phạm Thị Khánh.
Ngày 13:
Thứ ba.
Linh hồn Maria Nguyễn Thị Truật, giỗ 4 năm. Linh hồn Đaminh Trần Quang Chẩm, Maria Hà Thị Lê và Tôma Trần Thanh Chẩn.
Ngày 14:
Thứ tư.
Linh hồn Giuse
Ngày 15:
Thứ năm.
Ngày 16:
Thứ sáu.
Linh hồn Đaminh Trần Xuân Vy
Ngày 17:
Thứ bảy.
Thánh Patriciô, giám mục
 Linh hồn Giuse Đỗ Văn Khoa, giỗ 41 năm. Linh hồn Giuse Bùi Văn Hải, theo ý giáo họ Thánh Giuse Khang xin.
Ngày 18:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY.
Linh hồn Phêrô Nguyễn Đỏ, giỗ 4 năm.


THÔNG BÁO

1.    Ngắm thương khó Chúa
Tuần này giáo họ Mẹ Vô Nhiễm phụ trách ngắm thương khó Chúa..
2.    Thứ 2, ngày 19/3 lễ bổn mạng giới gia trưởng
Chương trình lễ bổn mạng giới gia trưởng vào thứ 2, ngày 19/3 như sau: 4 giờ chiều chuông 1. Mời tất cả anh em gia trưởng có mặt lúc chuông 1 để tĩnh tâm. sau đó, 4 giờ 30, chuông 2, kinh nguyện và Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ, anh em gia trưởng sẽ tham gia các trò chơi cùng với ăn tối. Kính mong các gia trưởng tham dự đông đủ.

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này