Thứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2016

Nhóm Dự Tu tham dự tĩnh tâm

Thứ 3, ngày 23/8/2016, nhóm dự tu giáo xứ, mới thành lập, tham dự ngày tĩnh tâm đầu tiên tại giáo xứ Thiên Ân, Sài Gòn. Chuyến đi gồm có cha xứ, thầy Nhã và 10 em dự tu. Trong giờ tĩnh tâm, cha xứ giáo xứ Thiên Ân chia sẻ Lời Chúa và nhắn nhủ các dự tu.
Sau Tĩnh tâm phái đoàn đi tham quan một số địa điểm trung tâm Sài Gòn và thưởng thức các món ăn.
 thăm Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Xuân Lộc

 cùng với cha xứ giáo xứ Thiên Ân, Sài Gòn

 tại Trung Tâm Aeon Bình Tân, Sài Gòn

 Tại Sài Gòn Center

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016

Tuyên hứa huynh trưởng cấp 1

12 huynh trưởng tuyên hứa thăng cấp 1
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2016

Bản tin hàng tuần số 335

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 13, 22-30
"Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                                   
           
Ngày 21: CHÚA NHẬT TuẦN 21 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ)                                                           
Ngày 22: Thứ hai. Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. Linh hồn Giuse Trần Văn Dương. 
Ngày 23: Thứ ba. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ. Linh hồn Đaminh Trần Văn Tương và Phêrô Trần Văn Hương.                                                                 
Ngày 24: Thứ tư. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Bình (1997). Linh hồn Giuse Bùi Văn Thiệu.
Ngày 25: Thứ năm. Thánh Luy, Thánh Giuse Calasan, linh mục. Linh hồn Gioakim Trần Văn Quí.
Ngày 26: Thứ sáu. Linh hồn Gioakim Trần Văn Bảo và Đaminh Bùi Xuân Quận.              
Ngày 27: Thứ bảy. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Linh hồn Phaolô Nguyễn Hữu Dần (1969).
Ngày 28: CHÚA NHẬT TuẦN 22 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ).

THÔNG BÁO

1. Thứ 6, Trại Monica
Trại Monica của hội Bà Mẹ sẽ được tổ chức vào thứ 6, ngày 26/8. Thời gian sinh hoạt trại từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Yêu cầu các bà mẹ tham dự đông đủ.

1. Thứ 7, Lễ Thánh Monica, bổn mạng Bà Mẹ

Thứ 7, Lễ kính Thánh Monica, bổn mạng hội Bà Mẹ. Giờ Thánh lễ sẽ sớm hơn 1 tiếng, tức 5 giờ 3 chiều, chuông 1, 6 giò chuông 2, kinh nguyện và Thánh Lể. Mời cộng đoàn tham dự.

Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2016

Rước Lễ Lần Đầu

Trong Thánh Lễ tối thứ 2, ngày 15/8, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ bổn mạng giáo họ Mẹ Lên Trời, có 28 em được rước lễ lần đầu.

Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 334

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 12, 49-53
"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                                   
Ngày 14:      CHÚA NHẬT TuẦN 20 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Macximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ). Giáo xứ Thanh Bình, Rạng, Sông Luỹ chầu Mình Thánh Chúa. Linh hồn Maria Trần Thị Gấm (1999). Lễ bổn mạng anh em gốc giáo họ Bồng Tiên.
Ngày 15: Thứ hai. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. LỄ TRỌNG      
Ngày 16: Thứ ba. Thánh Stêphanô Hungari. Linh hồn Maria Đào Thị Quế (1980). Linh hồn Đaminh Trần Đình Khoa.
Ngày 17: Thứ tư. Linh hồn Đaminh Trần Xuân Vy, theo ý Huynh đoàn xin. Linh hồn Gioan Baotixita Bùi Đào.                                                        
Ngày 18: Thứ năm. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Lục (2001). Linh hồn Vinh sơn Đỗ Công Tế. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Sợi.
Ngày 19: Thứ sáu. Thánh Gioan Ơđơ. Linh hồn Gioan Nguyễn Văn Lợi (1997). Linh hồn Matta và Giuse
Ngày 20: Thứ bảy. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Linh hồn Maria Vũ Thị Nhiệm, giỗ 100 ngày.                                          
Ngày 21: CHÚA NHẬT TuẦN 21 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ)                                                           

THÔNG BÁO

1. Thứ 2, Lễ bổn mạng giáo họ Mẹ Lên Trời
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày mai, thứ hai, cũng là lễ bổn mạng giáo họ Mẹ Lên Trời. Đồng thời, trong Thánh Lễ hôm ấy có một số em Rước Lễ Lần Đầu. Nên, Thánh Lễ sẽ sớm hơn, tức 4 giờ 30 chiều, chuông 1; 5 giờ chuông 2, kinh nguyện và Thánh Lễ.

2. Thứ 5, Lễ giỗ mãn tang Đức Cha Phalolô
Thánh Lễ tối thứ 5, ngày 18/8 là lễ giỗ Mãn Tang cho Đức Cha Phaolô. Mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô. Cũng hôm ấy, giáo phận sẽ dâng lễ giỗ mãn tang cho Đức Cha tại Nguyện Đường Bát Phúc, Tu đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội.

2. Chúa Nhật, Giúp đỡ giáo xứ Mẹ Thiên Chúa

Giáo xứ  Mẹ Thiên Chúa, thuộc giáo hạt Hàm Tân, đang thực hiện công trình xây dựng nhà thờ, nên muốn ngỏ ý kêu gọi sự giúp đỡ của giáo xứ chúng ta. Vì vậy, cha xứ giáo xứ Mẹ Thiên Chúa sẽ đến giáo xứ chúng ta dâng Thánh Lễ vào chiều Chúa nhật tuần tới với ngỏ ý mong được giúp đỡ xây nhà thờ. Trong tâm tình hiệp thông và chia sẻ, mong cộng đoàn giúp đỡ cho cha theo khả năng Chúa ban cho mình. 

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 331

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 11, 1-13
"Các ngươi hãy xin thì sẽ được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông:
"Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".
Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.
"Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                                   
Ngày 24:        CHÚA NHẬT TuẦN 17 THƯỜNG NIÊN. Linh hồn Maria Trần Thị Hon (1990). Giáo xứ Gioan Phaolô 2 Chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 25:     Thứ hai. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH. Linh hồn cha Phanxicô Xaviê Đinh Tấn Thời, theo ý cô Hoà Tân xin. Linh hồn Antôn Đinh Đức Trọng, Maria Trần thị Sáng và Maria Đinh thị Tươi.
Ngày 26:     Thứ ba. Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ 
Ngày 27:     Thứ tư. Thánh Lễ giỗ cha Phanxicô Xaviê Đinh Tấn Thời, theo ý cô Xuân xin. Linh hồn Vinh sơn Trần Xuân Kiểm. cầu cho tiền nhân, theo ý anh em gốc xứ An Châu xin.
Ngày 28:     Thứ năm.                                                           
Ngày 29:     Thứ sáu. Thánh nữ Marta. Lễ nhớ. Linh hồn Gioakim Phạm Văn Chất, theo ý ông Thái xin.    
Ngày 30:     Thứ bảy. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Linh hồn Phanxicô Nguyễn Thanh Phong (2004). Linh hôn Barnabê Phạm Văn Xuân, theo ý bà Xoan xin.
Ngày 31:     CHÚA NHẬT TuẦN 18 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ). Linh hồn Maria Trần Thị Nga (2012) và Phêrô Trần Ngọc Đình. Giáo xứ Tư Tề, Phục Sinh chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ 3, Thánh Lễ tại nhà nguyện giáo họ Thánh Mactinô
Thánh Lễ tối thứ 3, kính thánh Giokim và Anna, sẽ được cử hành tại nhà nguyện giáo họ Thánh Mactinô. Giờ lễ như thường lệ.
1. Thứ 6, Trại huấn luyện
Trại huấn luyện cho các Dự trưởng và Huynh trưởng sẽ được tổ chức vào ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này. Xin các trại sinh tham dự đông đủ.


Kết quả thi ra ngành năm 2016

KẾT QUẢ THI RA NGÀNH
NĂM 2016
mã số Tên HỌ và TÊN    
cá nhân Thánh     TỔNG
  MARIA VŨ THỊ  AN 20,50
0413 MARIA HOÀNG THỊ ANH 15,98
0874 MARIA TRẦN THỊ LAN ANH 20,00
1549 MARIA TRẦN THỊ KIM ANH 15,20
  MARIA TRẦN THỊ KIM  ANH 18,55
    TRẦN THỊ ÁNH 16,30
  ĐAMINH VŨ ĐÌNH BÌNH 10,70
  MARIA TRẦN THỊ KIM  DUNG 15,87
0984 TÔMASÔ PHAN NGỌC DUY 16,95
  GIUSE ĐOÀN VĂN ĐẠI 8,20
0760 PHÊRÔ TRẦN QUANG ĐỨC 13,35
0841 MARIA PHẠM THỊ THU 19,90
0862 ANNA PHẠM THỊ MỸ HẠNH 20,05
  GIUSE NGUYỄN MINH HOÀN 0,63
0043 MARIA PHẠM THỊ THÚY HỒNG 18,75
  MARIA PHẠM THỊ HuỆ 19,36
1044 PHÊRÔ TRẦN THẾ HuỲNH 13,20
1316 GIUSE TRẦN XUÂN LẬP 20,45
  MARIA BÙI THỊ  LỆ 19,80
0180 ANNA TRẦN THỊ THUỲ LINH 12,55
0892 MARIA TRẦN THỊ THUỲ LINH 13,75
1214 TÔMA PHẠM VĂN LINH 19,01
1327 MARIA TRẦN THỊ LINH 17,95
  MARIA BÙI THỊ QUANG LINH 10,80
  MARIA VŨ HỒNG LĨNH 18,75
0391 MARIA ĐOÀN HOÀNG MỸ 18,70
0463 ĐAMINH ĐOÀN TẤT NAM 11,63
0042 MARIA PHẠM THỊ NHUNG 20,30
  MARIA VŨ THỊ  NHUNG 17,40
1476 ANNA TRẦN THỊ HỒNG OANH 10,35
1185 VINH SƠN PHẠM ĐỨC PHI 14,45
1489 ĐAMINH TRẦN THANH PHONG 18,45
1309 GIUSE NGUYỄN VĂN PHỤNG 20,10
1340 ANNA TRẦN THỊ PHƯƠNG 16,90
0737 MARIA NGUYỄN THI KIM PHƯỢNG 20,60
  PHÊRO TRẦN NGỌC QuỐC 13,35
  PHÊRÔ PHẠM XUÂN QUÝ 12,25
0687 BARNABÊ TRẦN HOÀNG SANG 16,60
  MARIA TRẦN THỊ SANG 19,65
  PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN  TiẾN 14,66
  GIUSE NGUYỄN VĂN  TOÀN 8,05
0836 GIUSE NGUYỄN VĂN ToẢN 11,95
1431 GIUSE VÕ VĂN TỨ 19,45
0725 MARIA PHẠM THỊ THU THẢO 20,80
1495 PHÊRÔ TRẦN XUÂN THIÊN 16,95
0490 MARIA TRẦN THỊ THO 13,40
0896 GIOAKIM PHẠM MINH THỜI (TÀI) 3,15
  MARIA NGUYỄN THIỊ NGỌC THƯ 6,75
  PHÊRÔ TRẦN NGỌC TRẠNG 10,15
0072 PHÊRÔ TRẦN VĂN TRIỀU 20,30
0957 TÔMA TRẦN THIÊN TRIỆU 16,45
0627 GIOAKIM PHẠM QUANG TRUNG 4,50
0406 GIUSE NGUYỄN VĂN VIÊN 19,80

Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016

Trại Hy Sinh 4

Sáng thứ 7, ngày 16/7, các em thiếu nhi thuộc 3 chi đoàn: Xưng tội 2, Thêm Sức 2 và Thêm Sức 3 tham dự Trại Hy Sinh 4. Trại vừa la vui chơi dịp hè, vừa là huấn luyện để các em được chuyển khăn lên ngành.Xem thêm ảnh

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 330

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 10, 38-42
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                        
Ngày 17:   CHÚA NHẬT TuẦN 16 THƯỜNG NIÊN. Linh hồn Gioakim Trần Văn Bảo (1967). Giáo xứ Khiết Tâm, Tân Lập chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 18:      Thứ hai. Linh hồn Barnabê Trần Văn Hiệu        
Ngày 19:      Thứ ba. Linh hồn Gioakim Phạm Văn Sơn (1995). Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Thuyết và Maria Trần thị Sáng.
Ngày 20:      Thứ tư. Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo. Linh hồn Giuse Trần Văn Thức, Anna Trần Thị Hồng, Giuse Trần Văn Giáp và Giuse Nguyễn Văn Bình.
Ngày 21:      Thứ năm. Thánh Lô-ren-xô Rin-xi-đi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Linh hồn Phêrô Trần Văn Nam và Maria Trần Thị Kiều. Linh hồn Giuse Phạm Quang Thực.
Ngày 22:      Thứ sáu. Thánh nữ Maria Ma-đa-lê-na. Lễ nhớ.
Ngày 23:      Thứ bảy. Thánh Bi-gi-ta, nữ tu. Linh hồn Maria Trần Thị Tẹo, giỗ 1 năm.        
Ngày 24:     CHÚA NHẬT TuẦN 17 THƯỜNG NIÊN. Linh hồn Maria Trần Thị Hon (1990). Giáo xứ Gioan Phaolô 2 Chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1. Chúa Nhật, đại hội giáo lý viên giáo phận
Kính mời tất cả các giáo lý viên tham dự đại hội giáo lý viên giáo phận vào sáng Chúa Nhật tuần tới, ngày 24/7, tại giáo xứ Bình An. Xin các gi  áo lý viên liên hệ với anh Tài.
2. Ngày 10/9, Lãnh Bí Tích Thêm Sức
Những em được lên lớp thuộc lớp Thêm Sức 3 và những em được lên lớp và ở lại lớp thuộc lớp Thăng Tiến 1, sẽ lãnh Bí Tích Thêm Sức vào ngay 10/9. Vì thế, yêu cầu các em tập trung tại nhà thờ vào lúc 8 giờ, sáng mai, thứ 2, ngày 18/7, để xếp giờ học.

CÁM ƠN
ủng hộ đổ đất mặt bằng:
1. Anh chị Đoài Xuyên, 3 trăm ngàn đồng
2. Anh Quí Hà, 2 trăm ngàn đồng.

Ủng hộ trại thiếu nhi:
1. chị Mỵ, 3 trăm ngàn đồng.
2. chị Lan Hội, 1 trăm ngàn
3. cô Diệm Tình, 1 trăm ngàn
4. cô Thanh Tư, 1 trăm ngàn
5. cô The, 1 trăm ngàn
6. em Tiến, 50 ngàn
7. chị Cúc, 1 trăm ngàn
8. cô Thu Tĩnh, 2 trăm ngàn
9. ông Phú, 2 trăm ngàn
10. cô Mười Chỉnh, 1 trăm ngàn
11. Bà Thích, 2 trăm ngàn
12. Chú Dương Phương, 2 trăm ngàn
13. Cô Duyên Thông, 1 trăm ngàn
14. cô Trinh Minh, 50 ký gạo
15. cô Chắt Trượng, 10 ký gạo
16. cô Thanh Vương, 1 trăm ngàn
17. bà Tỉnh, 2 trăm ngàn
18. bà Hương Trí, 3 trăm ngàn
19. cô Hoa Tân, 1 trăm ngàn

20. chị Bưởi Tùng, 1 trăm ngàn

Lớp Dự tu

Ngày tĩnh tâm đầu tiên của Lớp dự tu đầu tiên của giáo xứ Vũ Hoà, gồm có 9 người

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này