Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Bản tin hàng tuần, số 421


CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM B
LỜI CHÚA:  Ga 15, 9-17
"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau".
Ðó là lời Chúa.

 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                          
Ngày 6:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
Linh hồn Đaminh Trần Văn Từ, giỗ 14 năm. Linh hồn Đức Cha Nicôla, giỗ 3 năm. 
Ngày 7:
Thứ hai.
Linh hồn Giuse Trần Hữu Tuyến, giỗ 20 năm. Linh hồn Đaminh Trần Xuân Hiện, Anna Trần Thị Nương và Giuse Trần Quốc Hội.
Ngày 8:
Thứ ba.
Linh hồn Giuse Phạm văn Nam.
Ngày 9:
Thứ tư.
Linh hồn Vinh sơn Trần Văn Ngoạn và Vinh sơn Trần Minh Thiện.
Ngày 10:
Thứ năm.
Linh hồn Maria Trần Thị Điểu.
Ngày 11:
Thứ sáu.
Linh hồn Maria Phạm Thị Thay, giỗ 38 năm.
Ngày 12:
Thứ bảy.
Thánh Nêrêô và Thánh Pancratiô, tử đạo.
Linh hồn Maria Trần Thị Tin, giỗ 1 năm.
Ngày 13:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN


THÔNG BÁO
.

1.    Tuần Lễ giới
Tuần này là tuần lễ giới. Xin các giới tham dự đông đủ. Riêng thứ 2, ngày mai, Thánh Lễ dời vào ban sáng.
2.    Thứ 3, Họp hội đồng mục vụ giáo xứ
Kính mời quí vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ tham dự phiên họp tháng 5, vào sau Thánh Lễ tối thứ 3.

RAO HÔN PHỐI, Số: 211

BÊN NỮ: MARIA TRẦN THỊ MỸ  LINH, 21 tuổi                             
Con ông: Tôma Trần Thanh Chuyên, và bà: Maria Phạm Thị Sáu
Thuộc giáo họ: Thánh Giuse Khang, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                       
BÊN NAM: GIUSE LÊ CÔNG TÀI, 22 tuổi                                       
Con ông: Vinh sơn Lê Văn Thiên, và bà: Maria Nguyễn Thị Huệ
Thuộc giáo họ: , Giáo xứ: Lâm Phát, Giáo phận: Đà Lạt
                                                                                                       
Rao lần 1, ngày: 06/05/2018                                                               
Rao lần 2, ngày: 13/05/2018                                                               
Rao lần 3, ngày: 20/05/2018                                                               
                                                                                                       
Ai biết có ngăn trở                                                                            
Buộc phải trình giáo quyền

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Bản tin hàng tuần, số 419


CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM B
LỜI CHÚA:  Ga 10, 11-18
"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".
Ðó là lời Chúa.

 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                          
Ngày 22:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
Ngày 23:
Thứ hai.
Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo
Linh hồn Phêrô Trần Trọng Mỵ, giỗ 4 năm. Linh hồn Phêrô Phạm Ngọc Danh, giỗ 5 năm. Linh hồn Maria.
Ngày 24:
Thứ ba.
Thánh Phiđêlê Sigmarigen, linh mục, tử đạo
Linh hồn Đaminh Trần Văn Nghệ, Maria Trần Thị Nhiễu, Maria Trần Thị Hoa và Phêrô Trần Văn Thành.
Ngày 25:
Thứ tư.
THÁNH MARCÔ, TÁC GiẢ SÁCH TIN MỪNG. LỄ KÍNH
Linh hồn Đaminh Nguyễn Văn Đức, giỗ 18 năm.
Ngày 26:
Thứ năm.
Linh hồn Đaminh Trần Văn Liên
Ngày 27:
Thứ sáu.
Linh hồn Giuse Trần Văn Tước.
Ngày 28:
Thứ bảy.
Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục
Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hịu, giỗ 31 năm. Linh hồn Đaminh Trần Đình Minh, giỗ 11 năm. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Khuyến, giỗ 2 năm.
Ngày 29:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH . (Không cử hành lễ Thánh Catarina Sienna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ)
Bổn mạng Huynh Đoàn 15 năm. Linh hồn Đaminh Bùi Đình Chưởng, giỗ 19 năm.


THÔNG BÁO
.
1.    Thứ 3, Lễ sáng
Thứ 3 tuần này, Thánh Lễ dời vào ban sáng
2.    Thứ 4, lễ cưới
Thánh Lễ tối thứ 4 là Lễ Cưới cho anh chị Trung – Sáng. Kính mời cộng đoàn tham dự và cầu nguyện cho đôi tân hôn.
3.    Thứ 7, Lễ bổn mạng Huynh Đoàn
Thánh Lễ tối thứ 7 là lễ bổn mạng Huynh Đoàn. Kính mời cộng đoàn tham dự.