Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Bản tin hàng tuần, số 377

CHÚA NHẬT TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỜI CHÚA:Mt 10, 26-33
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến.Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời".
Ðó là lời Chúa.


 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                       
Ngày 25:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT TuẦN 12 THƯỜNG NIÊN
Ngày 26:
Thứ hai.
Ngày 27:
Thứ ba.
Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh
Linh hồn Maria Trần Thị Thiêng (2011). Linh hồn Đaminh Trần Văn Dương (2013)
Ngày 28:
Thứ tư.
Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ
Linh hồn Vinh sơn Đoàn Tất Thích, theo ý hội gia trưởng xin.
Ngày 29:
Thứ năm.
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. LỄ TRỌNG
Ngày 30:
Thứ sáu.
Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma
Linh hồn Gioakim Phạm Văn Chất
THÁNG 7
Ngày 1:
Thứ bảy.
Linh hồn Giuse Ngô Văn Ưng (2007)
Ngày 2:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT TuẦN 13 THƯỜNG NIÊN


THÔNG BÁO
1.    Thứ 2, Lễ hôn phối anh chị Thưởng – Hậu
Tối thứ 2, Thánh Lễ hôn phối cho anh chị Thưởng – Hậu. Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh lễ.
2.  Thứ 5, Thánh Lễ Bổn Mạng giáo họ Thánh Phêrô
Thánh Lễ tối thứ 5, bổn mạng giáo họ Thánh Phêrô. Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cùng với giáo họ Thánh Phêrô
3.  Thứ 7, rửa tội trẻ sơ sinh
Sáng thứ 7, ngày 1/7, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, phiếu rửa tội, giấy khai sinh và chuẩn bị khăn trắng và nến.
4.  Chúa nhật, Thánh Lễ tại nghĩa trang
Thánh Lễ chiều Chúa Nhật tuần tới, ngày 2/7, sẽ được cử hành tại nghĩa trang. Kính mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho các linh hồn.

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Dâng hoa Đức Mẹ

Giáo họ Mẹ Lên Trời và Thánh Giuse Khang dâng hoa kính Đức MẹThứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Dâng hoa Đức Mẹ

Tối thứ 7, ngày 20/5, giáo họ Mẹ Vô nhiễm dâng hoa Đức MẹBản tin hàng tuần, số 372

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A
LỜI CHÚA:Ga 14, 15-21
"Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy.Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy.Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".
Ðó là lời Chúa.


 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                          
Ngày 21:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH . (Không cử hành lễ Thánh Christophôrô Magalianes và các bạn tử đạo)
Ngày 22:
Thứ hai.
Thánh Rita Cascia, nữ tu
Linh hồn Maria Trần Thị Thắm, giỗ 50 ngày.
Ngày 23:
Thứ ba.
Ngày 24:
Thứ tư.
Linh hồn Barnabê Phạm Văn Xuân (2008)
Ngày 25:
Thứ năm.
Thánh Bêđa, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Linh hồn Maria Trần Thị Thắm, theo ý hội đồng hương, huynh đoàn Đaminh và bà mẹ giáo họ Mẹ Lên Trời xin.
Ngày 26:
Thứ sáu.
Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ
Linh hồn Tôma Phan Văn Tư.
Ngày 27:
Thứ bảy.
Thánh Augustinô, giám mục Cantơbơri
Linh hồn Anna Trần thị Tốt, theo ý giáo họ Mẹ Lên Trời xin.
Ngày 28:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN
Linh hồn Anna Trần Thị Nương (1983)


THÔNG BÁO
1.   Thay đổi giờ lễ thứ 5 và 6
Tuần này, thứ 5, thánh lễ ban sáng, và thứ 6, thánh lễ ban tối.
2.   Các Thánh Lễ tạ ơn tại giáo xứ của các thầy và các xơ
-       Lúc 9 giờ sáng, Thứ 6, ngày 2/6: Thánh Lễ tạ ơn khấn trọn đời của nữ tu Maria Phạm Thị Mai, thuộc giáo họ Thánh Mactinô; và tạ ơn khấn lần đầu của khấn sinh Maria Nguyễn Thị Thu, thuộc giáo họ Mẹ Vô Nhiễm.
-       Lúc 7 giờ tối, Thứ 7, ngày 3/6: Thánh Lễ tạ ơn mặc áo dòng của thầy Gioakim Phạm Văn Tuấn, thuộc giáo họ Thánh Mactinô.
-       Lúc 7 giờ tối, thứ 4, ngày 7/6: Thánh Lễ tạ ơn khấn lần đầu của khấn sinh Maria Trần Thị Hường, thuộc giáo họ Mẹ Lên Trời.
Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ để thêm lời cầu nguyện cho các thầy, các xơ.

CÁM ƠN
1. Một người ủng hộ cho giáo lý viên 3 triệu đồng.


RAO HÔN PHI                                                   Số: 173
                                                                                                                         
BÊN NAM: GIUSE NGUYỄN VĂN TUẤN, 25 tuổi                  
Con ông: Giuse Nguyễn Văn Bạo (c), và bà: Maria Ngô Thị Mơ
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                            
BÊN NỮ: TÊRÊXA HỒ THỊ LỆ  THANH, 20 tuổi                  
Con ông: Phaolô Hồ Văn Thiện, và bà: Catarina Nguyễn Thị Huyền
Thuộc giáo họ: , Giáo xứ: Quỳnh Ngọc, Giáo phận: Ban Mê Thuột
                                                                                                                            
Rao lần 3, ngày: 21/05/2017                                                                             
                                                                                                                            
Ai biết có ngăn trở                                                                                                      
Buộc phải trình giáo quyền      
                                                                                                        

RAO HÔN PHI                                                   Số: 174
                                                                                                                         
BÊN NỮ: MARIA TRẦN THỊ HiỀN, 21 tuổi                                   
Con ông: Đaminh Trần Văn Dương (c), và bà: Maria Trần Thị Phượng
Thuộc giáo họ: Thánh Giuse Khang, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                            
BÊN NAM: PHÊRÔ NGÔ HOÀI THÁI SƠN, 22 tuổi
Con ông: Phêrô Ngô Văn Hải, và bà: Luxia Hồ Thị Nhàn
Thuộc giáo họ: Mân Côi, Giáo xứ: Tân Tạo, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                            
Rao lần 2, ngày: 21/05/2017                                                                             
Rao lần 3, ngày: 28/05/2017                                                                             
                                                                                                                            
Ai biết có ngăn trở                                                                                                      
Buộc phải trình giáo quyền                                                                                         


RAO HÔN PHI                                                         Số: 175
                                                                                             
BÊN NỮ: MARIA HOÀNG THỊ LAN, 27 tuổi
Con ông: Giuse Hoàng Văn Mạc, và bà: Maria Trần Thị Ren
Thuộc giáo họ: Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                  
BÊN NAM: GIUSE VŨ VĂN CƠ, 24 tuổi                 
Con ông: Giuse Vũ Văn Thạch, và bà: Maria Trần Thị Lê
Thuộc Giáo xứ: Bồng Tiên, Giáo phận: Thái Bình
                                                                                                  
Rao lần 1, ngày: 21/05/2017                                                  
Rao lần 2, ngày: 28/05/2017                                                  
Rao lần 3, ngày: miễn                                                                        
                                                                                                  
Ai biết có ngăn trở                                                                        
Buộc phải trình giáo quyền        
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này