Thứ Bảy, ngày 06 tháng 2 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 307

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 5, 1-11
"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                     
Ngày 7: CHÚA NHẬT TuẦN 5 THƯỜNG NIÊN. Giáo xứ Long Hương chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 8:   Thứ hai.    MỒNG MỘT TẾT. CẦU BÌNH AN TRONG NĂM MỚI. Thánh Giêrônimô Emilianô.     
Ngày 9:   Thứ ba. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN.   
Ngày 10:                    Thứ tư.                                              MỒNG BA TẾT. THỨ TƯ LỄ TRO. (Không cử hành lễ Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ). Linh hồn Anna Trần Thị Nhiễu.                        
Ngày 11:                    Thứ năm. Đức Mẹ Lộ Đức. Lễ nhớ. Lễ xức dầu cho bệnh nhân. Linh hồn Maria Trần Thị Nhiễu (1995). Linh hồn Vinh sơn Nguyễn Danh Tĩnh. Linh hồn Maria Đỗ Thị Sót.
Ngày 12:                    Thứ sáu.                                            Linh hồn Phêro Đỗ Văn Huân.  
Ngày 13:                    Thứ bảy.                                            Linh hồn Phêrô Trần Văn Kim (2002). Linh hồn Phêrô Trần Văn Tuynh, Giỗ mãn tang
Ngày 14: CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY. (Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ). Giáo xứ Ba Bàu, Đakim 1 chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO

Mồng 3 Tết, Thứ Tư Lễ Tro
Thứ Tư Lễ Tro năm nay trùng vào ngày mùng 3 Tết. Vì thế, Thánh Lễ Tro vẫn cử hành vào ngày mùng 3 Tết. còn việc giữ chay kiêng thịt sẽ dời vào thứ 6, ngày 19/2, tức là 12 Tết.
Mồng 4 Tết, họp mặt Huynh Trưởng, xức dầu bệnh nhân
Mồng 4 Tết là ngày họp mặt Huynh trưởng và Dự Trưởng từ trước đến nay. Vì thế, Thánh Lễ sẽ dời vào lúc 5 giờ chiều, tức là 4 giờ chiều chuông 1. Và trong Thánh Lễ hôm ấy sẽ có nghi thức xức dầu cho các bệnh nhân. Xin các gia đình cho các bệnh nhân đến tham dự Thánh Lễ và lãnh Bí Tích Xức Dầu.

CÁM ƠN
1. chị Lan Hùng góp quĩ bác ái 2 triệu đồng
2. Anh chị Nghĩa, ở Sài Gòn, ủng hộ quà Tết cho quĩ bác ái, 6 triệu đồng.
3. Ông bà Tỉnh, giáo họ Mẹ Lên Trời, ủng hộ quà Tết cho quĩ bác ái, 5 triệu đồng, và 3 bóng điện trị giá 8 triệu 4 trăm ngàn đồng.
4. Anh chị Vui Đĩnh, ủng hộ 25 ký gạo.

5. cô Thuý, Sài Gòn, ủng hộ đoàn Thiếu Nhi, 1 triệu đồng.

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 306

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 4, 21-30
"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?"
Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!' Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".
Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Ðó là lời Chúa.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                     
Ngày 31:   CHÚA NHẬT TuẦN 4 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ). Giáo xứ Thuận Nghĩa chầu Mình Thánh Chúa.    
Ngày 1:   Thứ hai.                                              Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo    LH Giuse Trần Xuân Dương (2001). Linh hồn Giuse Nguyễn Thanh Vân.
Ngày 2:   Thứ ba.                                              DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH. LỄ KÍNH CHÚA   Lễ chúc lành cho các trẻ em sơ sinh. LH Phêrô Trần Văn Toán (1988). Linh hồn Maria Đỗ Thị Vân.
Ngày 3:   Thứ tư. Linh hồn Giuse Hoàng Văn Tính. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chỉ  . Linh hồn Maria Hoàng Thị Vinh
Ngày 4:   Thứ năm. LH Gioakim Nguyễn Văn Chư (1991). Linh hồn Đaminh Trần Xuân Hiện. Linh hồn Anna Trần Thị Nương. Linh hồn Giuse Trần Quốc Hội.
Ngày 5:   Thứ sáu. Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ LH Phêrô Trần Văn Nhung (1966). Linh hồn Phêrô Trần Ngọc Điện.
Ngày 6:   Thứ bảy. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Hợi
Ngày 7: CHÚA NHẬT TuẦN 5 THƯỜNG NIÊN. Giáo xứ Long Hương chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
Thánh lễ thứ tư
Thánh lễ ngày thứ tư chuyển sang ban sáng. Thánh Lễ muộn hơn nửa tiếng, tức là 4 giờ 30 chuông 1. 5 giờ chuông 2.

Chương trình Thánh Lễ Tết
Chương trình Thánh Lễ trong những ngày Tết đã được niêm yết ở bảng thông tin và đồng thời cũng có các tờ bướm. Cộng đoàn có thể lấy tờ bướm chương trình ở cửa chính nhà thờ, mang về nhà để biết giờ lễ những ngày Tết.

Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Tư Lễ Tro năm nay trùng vào ngày mùng 3 Tết. Vì thế, Thánh Lễ Tro vẫn cử hành vào ngày mùng 3 Tết. còn việc giữ chay kiêng thịt sẽ dời vào thứ 6, ngày 19/2, tức là 12 Tết.

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016

Chương trình Thánh Lễ Tết 2016

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ
XUÂN BÍNH THÂN 2016
sáng thứ 3, ngày 2/2/2016 (24 âm lịch): Làm vệ sinh nghĩa trang
Mỗi gia đình 1 chậu hoa dâng nhà thờ.
Mỗi phần mộ 1 chậu hoa.
Tối  Chúa Nhật, 29 Tết, ngày 7/2/2015:
THÁNH LỄ GIAO THỪA
Ban chiều không có Thánh Lễ
9 giờ 30: chuông 1
10 giờ 15 : Thánh Lễ giao thừa
Cuối lễ: Các gia đình nhận lời Chúa đầu năm

SÁNG MÙNG 1:
THÁNH LỄ CẦU BÌNH AN TRONG NĂM MỚI
5 giờ 30: chuông 1
6 giờ 00: chuông 2, kinh nguyện, thánh lễ

SÁNG MÙNG 2:
THÁNH LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
5 giờ 30: chuông 1
6 giờ 00: chuông 2, kinh nguyện, thánh lễ
Cha xứ tặng quà các cụ cao niên (70 tuổi trở lên)

Mỗi người mang phần quà tết của mình để chia sẻ cho người nghèo vào mùng 2 và mùng 3 Tết.
CHIỀU MÙNG 2:
THÁNH LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN tại nghĩa trang
3 giờ 30: chuông 1
4 giờ 00: chuông 2, kinh nguyện, thánh lễ

TỐI MÙNG 2: HỘI XUÂN lúc 6 giờ
SÁNG MÙNG 3: LỄ TRO
5 giờ 30: chuông 1
6 giờ 00: chuông 2, kinh nguyện, thánh lễ

Cuối Lễ: Nghi thức làm phép các phương tiện di chuyển (các loại xe)
TỐI MÙNG 3: LỄ TRO
6 giờ 30: chuông 1
7 giờ 00: chuông 2
Ngắm khai mạc Mùa Chay
Thánh Lễ Tro

* Giữ chay, kiêng thịt vào thứ 6, ngày 19/02/2016 (12 Tết)

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2016

TIN BUỒN

Ông VINH SƠN NGUYỄN DANH TĨNH
sinh năm 1958
thuộc giáo họ Mẹ Vô Nhiễm

vừa được Chúa gọi về lúc 3 giờ sáng, ngày 23/01/2016

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 5 giờ 30, sáng thứ 2, ngày 25/01/2016.

XIN CHO LINH HỒN VINH SƠN ĐƯỢC NGHỈ YÊN MUÔN ĐỜI

Thứ Bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 304

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Ga 2, 1-12
"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.
{Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.}
Ðó là lời Chúa.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN               
            

Ngày 17:            CHÚA NHẬT TuẦN 2 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ). Giáo xứ Thanh Hải chầu Mình Thánh Chúa.                   
Ngày 18:             Thứ hai. Linh hồn Anna Trần Thị Soi (2007) và Linh hồn Giuse Bùi Văn Diện (2007). Linh hồn Phêrô Trần Xuân Huân (2009)
Ngày 19:             Thứ ba. Linh hồn Đaminh Nguyễn Văn Dương (2011).
Ngày 20:             Thứ tư. Thánh Fabianô và thánh Sêbatianô, tử đạo.        
Ngày 21:             Thứ năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ       
Ngày 22:             Thứ sáu. Thánh Vinh sơn, phó tế, tử đạo. Linh hồn Phêrô Trần Chối (2013). Linh hồn Maria Nguyễn Thị Suất (2013)
Ngày 23:             Thứ bảy. Linh hồn Maria Dương Thị Lý (1986)
Ngày 24:            CHÚA NHẬT TuẦN 3 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô đờ Xan, giám mục tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ). Linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Thiều. Giáo xứ Phaolo, Hàm Phú, Đaguri chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
Họp hội đồng giáo xứ
Kính mời quí vị trong Hội Đồng giáo xứ tham dự phiên họp vào sau Thánh Lễ tối mai, thứ 2, để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán.

Hành hương năm thánh tại giáo hạt Đức Tánh
Giáo hạt Đức Tánh tổ chức Thánh Lễ hành hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa Nhật tuần tới, 24/01/2016, vào lúc 3 giờ 30 chiều, tại giáo xứ Võ Đắt. Vì thế, chiều Chúa Nhật tuần tới các nhà thờ trong giáo hạt không có Thánh Lễ, cha hạt mời  gọi toàn thể giáo dân trong giáo hạt về nhà thờ Võ Đắt tham dự Thánh Lễ để lãnh ơn toàn xá.
Tại giáo xứ chúng ta, Thánh Lễ tối thứ 7 sẽ thay cho Chúa Nhật, Chúa nhật chỉ có Thánh Lễ ban sáng. Ban chiều không có Thánh Lễ.


Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

DANH SÁCH GIÁO DÂN