Thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014

bản tin hàng tuần, số 245

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN
LỜI CHÚA: Mt 25, 14-30
"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi.
"Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.
"Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".
"Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN
Ngày 16:           CHÚA NHẬT TuẦN 33 THƯỜNG NIÊN. KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO ViỆT NAM. LỄ TRỌNG.. (Không cử hành lễ Thánh nữ Margarita Scotland). Giáo xứ Võ Xu, Đồng Tiến chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 17:            Thứ hai. Thánh nữ Elizabeth Hungari. Lễ nhớ
Ngày 18:            Thứ ba.   Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Ngày 19:            Thứ tư.   
Ngày 20:            Thứ năm.       
Ngày 21:            Thứ sáu. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ
Ngày 22:            Thứ bảy. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ
Ngày 23:           CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. LỄ TRỌNG. (Không cử hành lễ Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo). Giáo xứ Phan Rí Cửa, Tầm Hưng và Đồng Kho chầu Mình Thánh Chúa.

 THÔNG BÁO
Thánh Lễ bổn mạng ca đoàn
Các ca đoàn trong giáo xứ sẽ mừng lễ bổn mạng kính thánh Xêxilia vào tối thứ sáu. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các ca viên.
Chương trình Thánh lễ bổn mạng giáo xứ
Chúa Nhật tuần tới, Lễ Chúa Kitô Vua, bổn mạng giáo xứ, chương trình như sau:
Tối thứ 7: Thánh Lễ thay cho Chúa Nhật
Sáng Chúa Nhật: 5 giờ chuông 1; 5 giờ 30 chuông 2, kinh nguyện, sau đó rước kiệu Chúa Kitô Vua và Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ.
Rước kiệu gồm : cờ các đoàn thể, đồng thời mời đội trống, đội kèn và đội trắc phục vụ.
Dâng của lễ: thiếu nhi 2 em, giới trẻ 2 người, bà mẹ 2 người, gia trưởng 2 người, huynh đoàn 2 người.
Đọc sách: Thường vụ

Chiều Chúa Nhật: tại khuôn viên giáo xứ, từ 5 giờ chiều bắt đầu mở Hội Ẩm Thực gồm các món ăn của các giáo họ và đoàn thể bày bán để phục vụ bữa ăn chiều và tối cho mọi người, và chương trình ca nhạc sẽ phục vụ cho tất cả những ai yêu thích ca hát. Kính mời mọi người đến với Hội Ẩm Thưc để chia vui với giáo xứ trong ngày lễ Mừng Bổn Mạng.

CÁM ƠN

a.           Chị Tuyết, giáo họ Thánh Mactinô, ủng hộ 5 trăm ngàn đồng.

Thứ Hai, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Bản tin hàng tuần, số 244

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
LỄ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
LỜI CHÚA: Lc 23, 33. 39-43
"Hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa".
Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
Ðó là lời Chúa.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN


Ngày 2:            CHÚA NHẬT TuẦN 31 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Lễ nhớ). Giáo xứ Vinh Thanh và Vô Nhiễm chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 3:              Thứ hai. Thánh Martinô Porres, tu sĩ
Ngày 4:              Thứ ba.   Thánh Carôlô Bôrômêô, giám mục. Lễ nhớ
Ngày 5:              Thứ tư.   
Ngày 6:              Thứ năm.       
Ngày 7:              Thứ sáu.
Ngày 8:              Thứ bảy.
Ngày 9:             CHÚA NHẬT TuẦN 32 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ CUNG HiẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. LỄ KÍNH). Giáo xứ Tà Mon chầu Mình Thánh Chúa.


THÔNG BÁO
Tuần lễ giới
Tuần này là tuần lễ giới. Xin các giới tham dự Thánh Lễ đông đủ. Riêng thứ 2 không có lễ giới.
Thứ 2, lễ bổn mạng giáo họ Thánh Mactinô
Tối mai, thứ 2, ngày 3/11, lễ bổn mạng giáo họ Thánh Mactinô. Kính mời cộng đoàn về nhà nguyện giáo họ Thánh Mactinô để tham dự Thánh Lễ.
CÁM ƠN
1.   Anh chị Thống Thuỷ góp quĩ giáo xứ 1 triệu đồng.
2.   Chị Mỵ, giáo họ Thánh Giuse Khang, ủng hộ 1 loa ngoài trời giá 1triệu 6 trăm ngàn đồng.
3.   Anh Anh, giáo họ Thánh Mactinô, ủng hộ 1 loa ngoài trời giá 1 triệu 6 trăm ngàn đồng.
4.   Anh Đức, giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, ủng hộ công san mặt bằng đường nghĩa trang
5.   Anh Bảo, giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, ủng hộ công làm mặtt bằng sân đài Nghĩa trang
6.   Ông Được làm nghĩa trang

7.   Anh Tài, anh Hiểu, ông Điền và một số anh em khác làm hệ thống âm thanh ánh sáng suốt tuần qua.

Thứ Năm, ngày 30 tháng 10 năm 2014

Thơ

Cha đi thoả mãn ước mong,
cha đi cha nhớ giáo dân Vũ Hoà.
Cha đi hai tháng đã về,
những ngày xa vắng tràn trề nhớ thương.
Cha đi trên khắp nẻo đường,
biết bao kỷ niệm vấn vương trên đời.
....
Cha về hội đồng vây quanh,
thăm nom săn sóc chúc lành mừng cha.
Mỗi người nhận hai đô la
để làm kỷ niệm nhớ mà không quên.

(Lê Văn Luyện OP)

Thơ của Tắc Kè Hoa

Nói với thời gian

Cha Cù quê ở Hàm Tân
về quản giáo xứ đã gần năm năm
Mới về đầy dẫy khó khăn,
tiền bạc chẳng có nấu ăn một mình.
Nhưng rồi ơn Chúa Thánh Linh,
tiền bạc rồi cũng hồi sinh dần dần.
Đầu tiên tính chuyện làm sân,
giáo dân cộng tác cũng dần được thu.
Ươm cho mấy đứa đi tu,
thành vịt giời hết nó xù thiên thu.
Xù sang Nhật Bản xa mù,
con đây phải khóc sưng u cả đầu.
cha xứ chẳng có buồn đâu,
nhưng con mắc chứng đau đầu từ đầy.

(Tắc Kè Hoa)
Tặng cha mừng kỷ niệm 5 năm về xứ Vũ Hoà

Dọn nghĩa trang

Sáng nay, thứ 5, ngày 30/10/2014, giáo xứ làm vệ sinh nghĩa trang để chuẩn bị cho Thánh Lễ Cầu cho các Kito hữu đã qua đời vào ngày 2/11.
Thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014

Lắp đặt hệ thống âm thanh sân vườn

Ai về giáo xứ Vũ Hoà
Xem loa bằng đá do cha xứ bày.
Loa nằm ở dưới gốc cây
riu riu tiếng hát ngất ngây lòng người.
                                        (Tắc Kè Hoa)
Dịp bế mạc tháng Mân Côi, tức Thánh Lễ tối ngày 31/10/2014 sẽ khai trương và đưa vào sử dụng hệ thống âm thanh sân vườn. Cám ơn những quí vị ân nhân đã đóng góp tiền để mua loa và cám ơn những người đóng góp công sức để làm hệ thống âm thanh này.Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Đọc kinh Mân Côi gia đình

Tối 22/10/2014, đọc kinh Mân Côi nhà anh Tùng, giáo họ Mẹ Vô Nhiễm

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 10 năm 2014

Đọc kinh Mân Côi

Tối Chúa nhật, 19/10/2014, đọc kinh Mân Côi nhà ông Hiệp, giáo họ Thánh Mactino

Làm công tác nghĩa trang


DANH SÁCH GIÁO DÂN