Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Đọc kinh Mân Côi gia đình

Tối thứ 4, ngày 26/10, tại nhà anh chị Long Trinh, giáo họ Mẹ Lên Trời


Thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Đọc kinh Mân Côi gia đình

Tối thứ 3, ngày 25.10, tại nhà anh chị Tấn Lan, giáo họ Mẹ Lên Trời
Đọc kinh Mân Côi gia đình

Tói thứ 2, ngày 24.10, tại nhà anh chị Hải Mỵ, giáo họ Thánh Giuse Khang
Đọc kinh Mân Côi gia đình

Tói Chúa Nhật, ngày 23.10, tại cộng đoàn các Dì,


Thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 344

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM C
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
LỜI CHÚA: Mt 28, 16-20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".
Ðó là lời Chúa.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                                   
Ngày 23: CHÚA NHẬT TuẦN 30 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Capestranô, linh mục). Giáo xứ Ma Lâm, Phước An, Hà Văn chầu Mình Thánh Chúa.       
Ngày 24: Thứ hai. Thánh Antôn Maria Clarets, giám mục. Linh hồn Maria Nguyễn thị Tú. Linh hồn Antôn Trần Công Định.                             
Ngày 25: Thứ ba. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Bình (1997). Linh hồn Maria Lê Thị Tuất và Maria Hoàng Thị Chắt.
Ngày 26: Thứ tư. Linh hồn Giuse Ngô Văn Ưng, Maria Đỗ Thị Sót và Giuse Ngô Văn Chỉnh.          
Ngày 27: Thứ năm. Linh hồn Phêrô Trần Ngọc Đình và Phêrô Trần Ngọc Điện.                 
Ngày 28: Thứ sáu. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH     . Linh hồn Đaminh Trần Đình Khoa.
Ngày 29: Thứ bảy. Linh hồn Maria Trần thị Mỹ Huệ và Gioan Baotixita Hoàng Bá Chương.          
Ngày 30: CHÚA NHẬT TuẦN 31 THƯỜNG NIÊN. Linh hồn Đaminh Trần Văn Thành (1981). Giáo xứ Vinh Thanh, Vô Nhiễm chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1. Dọn vệ sinh nghĩa trang

Kính mời cộng đoàn dọn vệ sinh nghĩa trang vào sáng thứ 5 tuần này để chuẩn bị cho Thánh Lễ cầu cho các linh hồn.

Đọc kinh Mân Côi gia đình

tối thứ 7, ngày 22/10, tại nhà ông Ích, giáo họ Thánh Giuse Khang.

Đọc kinh Mân Côi gia đình

Tối thứ 6, ngày 21/10, tại nhà chị Oanh, giáo họ Thánh Giuse Khang
Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Đọc kinh Mân Côi gia đình

tối thứ 5, ngày 20/10, tại nhà ông Tưởng, giáo họ Thánh Giuse Khang
Đọc kinh Mân Côi gia đình

tối thứ 4, ngày 19/10, tại nhà bà Ngũ, giáo họ Thánh Giuse Khang.


Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Đọc kinh Mân Côi gia đình

Tôi thứ 3, ngày 18/10, tại nhà ông Kỳ, giáo ho Thánh Giuse Khang.
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này