Chủ Nhật, ngày 18 tháng 9 năm 2016

Ngày chầu lượt

Ngày 18/09/2016, Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C, giáo xứ Vũ Hoà thay mặt Giáo phận chầu Mình Thánh Chúa.
Tối thứ 7, sau Thánh lễ, kiệu Mình Thánh khai mạc chầu lượt
Thánh Lễ sáng Chúa nhật, cha Tổng đại diện chủ sự Thánh Lễ.
Các giờ chầu sau đó được phân chia theo các giáo họ.
xứ Võ Xu và Gia An được mời tham dự 2 giờ chầu
Giờ chầu chung, cha hạt trưởng chủ sự.
Xem thêm hình

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2016

Ngày chầu lượt

Sáng Chúa Nhật:
5 giờ 30: chuông 1
6 giờ 00: chuông 2, kinh nguyện, 
Thánh Lễ khai mạc giờ chầu (cha Tổng Đại Diện chủ sự)

CÁC PHIÊN CHẦU
Sau Lễ – 8 giờ 00:          Giáo họ Thánh Phêrô
8 giờ 00 – 8 giờ 30:        Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm
8 giờ 30 – 9 giờ 00:        Giáo họ Thánh Mactinô
9 giờ 00 – 9 giờ 30:        Giáo họ Thánh Giuse Khang
9 giờ 30 – 10 giờ 00:      Giáo họ Mẹ Lên Trời
10 giờ 00 – 10 giờ 30:    Giáo xứ Võ Xu
10 giờ 30 – 11 giờ 00 :   Giáo xứ Gia An
11 giờ 00:                      CHẦU CHUNG (cha Hạt chủ sự)

Chiều Chúa Nhật: không có Thánh Lễ

Bản tin hàng tuần, số 339

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}
"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {"Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.
"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.
"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}
"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?
"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                                   
Ngày 18: CHÚA NHẬT TuẦN 25 THƯỜNG NIÊN. Giáo xứ Vũ Hoà và An Bình chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 19: Thứ hai. Thánh Jaruariô, giám mục, tử đạo. Linh hồn Đaminh Trần Văn Phương, giỗ mãn tang.  
Ngày 20: Thứ ba. Thánh Anrê Kim Ngôn và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Linh hồn Vinh sơn Nguyễn Văn Dậu.
Ngày 21: Thứ tư. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ. LỄ KÍNH      Linh hồn Vinh sơn Trần Văn Ngoạn (2004). Linh hồn Maria Trần Thị Khiếu. Linh hồn Giuse Phạm Văn Nam.
Ngày 22: Thứ năm. Linh hồn Augustinô Nguyễn Thanh Tú.         
Ngày 23: Thứ sáu.                                                       
Ngày 24: Thứ bảy. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Thành. Linh hồn Antôn Nguyễn Văn Bá và Maria Nguyễn Thị Sáo.                                               
Ngày 25: CHÚA NHẬT TuẦN 26 THƯỜNG NIÊN.  Giáo xứ Mê Pu, Thuận Đức chầu Mình Thánh Chúa.

CÁM ƠN
Những người ủng hộ quà trung thu cho thiếu nhi
1. Bà Tỉnh, 1 trăm ngàn.
2. chị Trà, cựu huynh trưởng, 1 triệu đồng
3. Chị Tho, cựu huynh trưởng, 2 trăm ngàn
4. cô Mười Chỉnh, 1 trăm ngàn
5. Cô Hoà Tân, 2 trăm ngàn
6. Chú Dương, 2 trăm ngàn
7. Cô Thuý, Sài Gòn, 1 triệu đồng


RAO HÔN PHỐI                                                                                              Số: 156
                                                                                                                                                       
BÊN NỮ: MARIA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, 23 tuổi
Con ông: Nguyễn Văn Bằng, và bà: Phan Thị Hà
Thuộc giáo họ: Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                                                 
BÊN NAM: ANTÔN TRẦN BÁ HỮU, 26 tuổi
Con ông: Phanxicô Trần Bá Huy, và bà: Anê Trương Thị Giáng Uyên
Thuộc giáo họ: , Giáo xứ: Sơn Hoà, Giáo phận: Bà Rịa
                                                                                                                                                                 
Rao lần 2, ngày: 18/09/2016                                                                                              
                                                                                                                                                                 
Ai biết có ngăn trở                                                                                                                                    
Buộc phải trình giáo quyền                                                                                                               

RAO HÔN PHỐI                                                                                              Số: 157
                                                                                                                                                       
BÊN NỮ: Dự tòng NGUYỄN THỊ DƯƠNG, 28 tuổi
Con ông: Nguyễn Văn Tước, và bà: Bùi Thị Nga
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                                                 
BÊN NAM: PHÊRÔ LÂM QuỐC VŨ, 27 tuổi
Con ông: Gioan Lâm Sơn Đình ©, và bà: Maria Lê Thị Hài ©
Thuộc giáo họ: Giuse, Giáo xứ: Võ Đắt, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                                                 
Rao lần 1, ngày: 18/09/2016                                                                                              
Rao lần 2, ngày: 25/09/2016                                                                                              
Rao lần 3, ngày: 02/10/2016                                                                                              
                                                                                                                                                                 
Ai biết có ngăn trở                                                                                                                                    
Buộc phải trình giáo quyền

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016

Chuẩn bị quà trung thu cho thiếu nhi

700 phần quà đanh được hình thành qua khâu gói của các huynh trưởn, dự trưởngChủ Nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2016

Giúp lễ gom ve chai

Hôm nay là ngày đầu tiên giúp lễ thu gom ve chai.
Bản tin hàng tuần, số 338

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}
"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                                   
Ngày 11: CHÚA NHẬT TuẦN 24 THƯỜNG NIÊN. Linh hồn MariaTrần Thị Quế. Linh hồn Gioan Nguyễn Thế Tùng (2015). Giáo xứ Vinh Hưng chầu Mình Thánh Chúa
Ngày 12: Thứ hai. Linh hồn Maria Trần Thị Quế (1981). Linh hồn Maria Phạm Thị Chuyên và Maria Nguyễn Thị Khuy.
Ngày 13: Thứ ba. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.      Linh hồn Đaminh Trần Xuân Hiện (1996). Linh hồn Vinh sơn trần Văn Ngoạn và Vinh sơn Trần Minh Thiện.
Ngày 14: Thứ tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. LỄ KÍNH CHÚA. Linh hồn Gioakim Trần Văn Quí
Ngày 15: Thứ năm. Đức Mẹ sầu bị. Lễ nhớ  TẾT TRUNG THU    
Ngày 16: Thứ sáu. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và Thánh Syprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ          Linh hồn Maria Vũ Thị Mến, giỗ 1 năm. Linh hồn Giuse Đình Đức Tài (1996)
Ngày 17: Thứ bảy. Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh    . Linh hồn Vinh sơn Nguyễn Chí, Maria Nguyễn Khánh Ly, Vinh sơn Nguyễn Chí Tùng (cùng 1974). Linh hồn Vinh sơn Nguyễn Minh (1974). Linh hồn Maria và Barnabê.
Ngày 18: CHÚA NHẬT TuẦN 25 THƯỜNG NIÊN. Giáo xứ Vũ Hoà và An Bình chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO

1. Chương trình Tết Trung Thu
Dịp Tết Trung Thu sắp tới, trước hết, xin quí vị ân nhân giúp cho các em có phần quà bánh để các em vui Trung Thu. Và đồng thời, đoàn lân Thiếu Nhi sẽ đến thăm các gia đình từ 3 giờ các buổi chiều thứ 2 đến thứ 4. Xin các gia đình đón lân để tạo niềm vui cho các em và giúp cho đoàn thiếu nhi.
Còn Thánh Lễ Trung Thu cho các em thiếu nhi sẽ vào tối thứ 5. Mời tất cả các em thiếu nhi từ 1 tuổi trở lên tham dự Thánh Lễ.

2. CHƯƠNG TRÌNH CHẦU LƯỢT
Chúa Nhật tuần tới, 18/09/2016
THÁNH LỄ
Tối thứ bảy: Thánh lễ thay cho Chúa Nhật (giờ như thường lệ)
Sau Thánh Lễ, kiệu Thánh Thể long trọng khai mạc chầu lượt.
Sáng Chúa Nhật:
5 giờ 30: chuông 1
6 giờ 00: chuông 2, kinh nguyện, Thánh Lễ khai mạc giờ chầu
Chiều Chúa Nhật: không có Thánh Lễ
CÁC PHIÊN CHẦU
Sau Lễ – 8 giờ 00:          Giáo họ Thánh Phêrô
8 giờ 00 – 8 giờ 30:        Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm
8 giờ 30 – 9 giờ 00:        Giáo họ Thánh Mactinô
9 giờ 00 – 9 giờ 30:        Giáo họ Thánh Giuse Khang
9 giờ 30 – 10 giờ 00:      Giáo họ Mẹ Lên Trời
10 giờ 00 – 10 giờ 30:    Giáo xứ Võ Xu
10 giờ 30 – 11 giờ 00 :   Giáo xứ Gia An
11 giờ 00:                      CHẦU CHUNG (cha Hạt chủ sự)

CÁM ƠN
1. Cô Tuyết Kiểm ủng hộ 5 trăm ngàn.
Những người ủng hộ quà trung thu cho thiếu nhi
1. chị Trang, huynh trưởng, 1 triệu đồng

2. ông Tiệm, 5 mươi ngàn đồng

Thánh Lễ ban bí tích Thêm Sức

Thánh Lễ chiều thứ 7, ngày 10/9/2016, Đức Giám Mục giáo phận chủ sự Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 46 em.
 
DANH SÁCH 46 EM THÊM SỨC

VINH SƠN TRẦN ĐỨC PHƯỚC AN 01/04/2001
ĐAMINH TRẦN ĐÀO THÁI AN 01/12/2002
MARIA TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 05/08/2001
ĐAMINH TRẦN CÔNG CHÍNH 04/2001
GIOAKIM PHẠM QUANG ĐẠI 05/08/2001
GIOAKIM PHẠM THÀNH ĐẠT 04/11/2001
MARIA PHẠM THỊ DiỄM 02/12/2001
MARIA TRẦN THỊ BÍCH DiỄM 04/11/2001
GIOAKIM PHẠM MINH ĐỨC 05/05/2002
GIUSE HOÀNG VĂN DUY 06/01/2002
VINH SƠN PHẠM ĐÌNH DUY 02/06/2002
PHÊRÔ TRẦN ĐỨC DUY 03/09/2000
MARIA VŨ THỊ GIANG 01/07/2001
MARIA TRẦN THỊ GIANG 09/02/2003
VINH SƠN PHẠM XUÂN HẬU 06/10/2002
MARIA TRẦN THỊ THU HIỀN 07/10/2001
GIOAKIM PHẠM TRUNG KHIÊM 02/06/2002
VINH SƠN ĐỖ CÔNG KIÊN 01/01/2001
MARIA TRẦN THỊ LINH 01/07/2001
GIUSE TRẦN VĂN LINH 07/04/2002
MARIA PHẠM THỊ HỒNG LOAN 07/07/2002
MARIA TRẦN THỊ ĐOAN MẪN 04/11/2004
VINH SƠN TRẦN QUANG MINH 01/10/2000
MARIA TRẦN THỊ HÀ MY 03/11/2002
MARIA HỒ LÊ LI NA 03/06/2001
GIUSE HOÀNG PHƯƠNG NAM 02/12/2001
MARIA ĐỖ THỊ KIM NGÂN 04/08/2001
MARIA TRẦN HOÀI NHI 06/01/2002
MARIA NGUYỄN THỊ NHƯ QuỲNH 03/02/2002
MARIA NGUYỄN THỊ KIM SA 2001
GIUSE TRẦN ÁNH SÁNG 02/11/2001
ĐAMINH ĐOÀN TẤT TÀI 03/12/2000
MARIA TRẦN HỒNG TÂM (HOÀI) 03/11/2000
MARIA TRẦN THỊ THE 01/04/2001
PHÊRÔ TRẦN XUÂN THỂ 2000
PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THIỆN 04/03/2001
ANRÊ PHÚ YÊN NGUYỄN TRUNG THỰC 04/06/2000
MARIA NGUYỄN THỊ MỸ THƯƠNG 07/10/2001
GIUSE TRẦN VĂN THUỶ (HƯNG) 02/01/2000
GIUSE PHẠM ViẾT TiẾN 04/11/2001
GIOAN NGUYỄN XUÂN TiẾN 06/05/2001
BARNABÊ TRẦN QuỐC ToẢN 06/10/2002
MARIA NGUYỄN NGỌC THUỲ TRANG 13/05/2001
MARIA TRẦN THỊ TRINH 06/01/2002
PHÊRÔ TRẦN VĂN TuẤN 01/09/2002
MARIA TRẦN THỊ NGỌC UYÊN 05/10/2003
PHÊRÔ TRẦN Ý 03/11/2002
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này