Thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 318


CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C
LỜI CHÚA: Ga 13, 31-33a. 34-35
"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                           
            
Ngày 24: CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH . (Không cử hành lễ Thánh Phiđêlê Sigmarigen, linh mục, tử đạo). Phú Lâm, Tánh Linh, Hiệp Tân chầu Mình Thánh Chúa. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Khuyến
Ngày 25:             Thứ hai. THÁNH MARCÔ, TÁC GiẢ SÁCH TIN MỪNG. LỄ KÍNH. Linh hồn Đaminh Nguyễn Văn Đức (2000). Linh hồn Giuse Lại Văn Ngân.
Ngày 26:             Thứ ba. Linh hồn Vinh sơn Trần Xuân Kiểm.   
Ngày 27:             Thứ tư. Linh hồn Phêrô Trần Văn Khoa và Maria Nguyễn Thị Khuy.
Ngày 28:             Thứ năm. Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hịu (1987). Linh hồn Đaminh Trần Đình Minh (2007). Linh hồn Maria Phạm Thị Gương (giỗ mãn tang).
Ngày 29:             Thứ sáu. Thánh Catarina Sienna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Linh hồn Đaminh Bùi Đình Chưởng (1999)
Ngày 30:             Thứ bảy. Thánh Piô V, giáo hoàng. Linh hồn Giuse Phạm Ngọc Tiến (2014)
Ngày 1:              CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH . (Không cử hành lễ Thánh Giuse thợ. Lễ nhớ)

THÔNG BÁO
1. Thứ 6, Lễ bổn mạng Huynh Đoàn
Thánh lễ tối thứ 6 là lễ bổn mạng Huynh Đoàn. Mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Huynh Đoàn.
2. Thứ 7, Trại huấn luyện Huynh Trưởng và Dự Trưởng
Đoàn Thiếu nhi sẽ tổ chức trại huấn luyện cho các Huynh Trưởng và Dự Trưởng. Thời gian trại từ sáng thứ 7 đến sáng Chúa Nhật.
3. Thứ 7, Khai mạc Tháng Hoa
Thánh Lễ tối thứ 7, ngày 30/4, sẽ là Thánh Lễ khai mạc Tháng Hoa. Trước Thánh Lễ là nghi thức kiệu Đức Mẹ và dâng hoa cho Đức Mẹ. Xin mỗi người mang theo 1 bông hoa để dâng cho Đức Mẹ.
4. Chúa Nhật, Rửa tội cho trẻ em
Sáng Chúa Nhật, ngày 1/5, sẽ rửa tội cho trẻ em vào lúc 9 giờ sáng. Xin nộp sổ gia đình, phiếu rửa tội, giấy khai sinh và chuẩn bị khăn trắng và nến.

CÁM ƠN
1. Gia đình anh Tư, giáo họ Thánh Giuse Khang, góp quĩ giáo xứ 5 trăm ngàn đồng.
2. chị Lơ, con ông Mai, ủng hộ giáo xứ 3 triệu đồng.
3. Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng:
a.    Anh chị Tuế Xuân, 2 trăm ngàn đồng
b.   Chị Hoa Tuấn, 1 triệu đồng
c.    Ông Mai, 5 trăm ngàn đồng

Thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 317

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C
LỜI CHÚA: Ga 10, 27-30
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".
Ðó là lời Chúa.

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                           
            
Ngày 17: CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH. Giáo xứ Vinh Lưu, Fatima chầu Mình Thánh Chúa. Linh hồn Hồ Vô Danh (2013). Linh hồn Vinh sơn Trần Quốc Huy (2003)
Ngày 18: Thứ hai. Linh hồn Maria Phạm Thị Nguyện (2005). Linh hồn Vinh sơn Đoàn Tất Cư. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chi. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Chỉ.
Ngày 19: Thứ ba. Linh hồn Maria Vũ Thị Hin (2012). Linh hồn Gioan Đỗ Văn Bộ (2002)
Ngày 20: Thứ tư. Linh hồn Giuse Trần Văn Thức. Linh hồn Anna Trần Thị Hồng            
Ngày 21: Thứ năm. Thánh Ansenmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Linh hồn Maria Phạm Thị Phim (2006). Linh hồn Barnabe và Lôrenxô.
Ngày 22: Thứ sáu. Linh hồn Giuse Trần Văn Hiệu              
Ngày 23: Thứ bảy. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo. Linh hồn Phêrô Phạm Ngọc Danh (2013). Linh hồn Phêrô Trần Trọng Mỵ
Ngày 24: CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH . (Không cử hành lễ Thánh Phiđêlê Sigmarigen, linh mục, tử đạo). Phú Lâm, Tánh Linh, Hiệp Tân chầu Mình Thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ 6, Nghi thức Bí tích Hôn Phối
Đôi hôn phối anh Toàn và chị Phúc sẽ cử hành bí Hôn Phối vào chiều thứ 6. Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho đôi hôn phối.
2. Thứ 7, Thánh lễ Hôn Phối
Tối thứ 7 là Thánh Lễ Hôn Phối cho 2 đôi: anh chị Âu – Phối và Đoàn – Yến. Mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho đôi hôn phối.CÁM ƠN
Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng
1.   ông Thái, Mẹ Lên Trời, 2 trăm ngàn đồng
2.   bà Mận Điện, 2 trăm ngàn đồng
3.   anh Hiếu Dung, 3 trăm ngàn đồng
4.   anh Long, Mẹ Lên Trời, 1 trăm ngàn
5.   ông Phú, 3 trăm ngàn     

6.   chị Thêu Tuynh, 2 trăm ngàn

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2016

Bản tin hàng tuần, số 316

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM C
LỜI CHÚA: Ga 21, 1-14 {hoặc 1-19}
"Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.


LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                           
            
Ngày 10: CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. Giáo xứ Tân Lý chầu Mình Thánh Chúa.
Ngày 11: Thứ hai. Thánh Tanitlao, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.    Linh hồn Phêrô Trần Ngọc Toán (2010). Linh hồn Đaminh Nguyễn Văn Đang
Ngày 12: Thứ ba. Linh hồn Tôma Phan Văn Tư (1976).
Ngày 13: Thứ tư. Thánh Mactinô I, giáo hoàng, tử đạo. Linh hồn Maria Trần Thị Bảo. Linh hồn Giuse Trần Duy Trọng.
Ngày 14: Thứ năm. Linh hồn Đaminh Trần Văn Châu (2011).
Ngày 15: Thứ sáu. Linh hồn Phêrô Trần Văn Vàng. Linh hồn Anna Trần Thị Trinh          
Ngày 16: Thứ bảy. Linh hồn Rosa Nguyễn Thị Hạnh (2011). Linh hồn Antôn Phạm Văn Chinh (2011). Linh hồn Đaminh Bùi Xuân Quận (2008).
Ngày 17: CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH. Giáo xứ Vinh Lưu, Fatima chầu Mình Thánh Chúa. Linh hồn Hồ Vô Danh (2013). Linh hồn Vinh sơn Trần Quốc Huy (2003)

THÔNG BÁO
1. Bì thư ơn gọi
Giáo phận có gởi đến các gia đình bì thư đóng góp cho Ơn Gọi. Trong tuần này, các giáo họ sẽ chuyển đến các gia đình và Chúa Nhật tuần sau xin các gia đình gởi lại.

CÁM ƠN
Những người ủng hộ đổ đất mặt bằng
-       chị Lan Hội, ủng hộ tiền đổ đất, 4 trăm ngàn đồng.
-       ông Khánh, 3 trăm ngàn đồng
-       chị Nhung Chinh, 5 trăm ngàn đồng

-       ông Kiểm, 1 xe đất
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

DANH SÁCH GIÁO DÂN