Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2015

dọn vệ sinh giáo xứ Vũ Hòa

dọn vệ sinh xung quanh nhà thờ
phát quang cây
cắt tỉa
dọn vệ sinh nhà thờ

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 8 năm 2015

chia tay cha Chính

hội đồng giáo xứ chia tay cha Chính
ông chủ tịch cám ơn

bổn mạng huynh đoàn Đaminh

Bổn mạng huynh đoàn Đaminh 2015


rước đầu lễdâng lễ vật

bản tin hàng tuần số 281


LỜI CHÚA:   Ga 6, 41-52

"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

Ðó là lời Chúa.

 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Ngày 11:         CHÚA NHẬT TuẦN 19 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ). Giáo xứ Hiệp Đức và Nghĩa Hòa chầu MTC

Ngày 10:            Thứ hai.   THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. LỄ KÍNH

Ngày 11:            Thứ ba.   Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ

Ngày 12:            Thứ tư.   

Ngày 13:            Thứ năm.         Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo

Ngày 14:            Thứ sáu. Thánh Macximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ

Ngày 15:            Thứ bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. LỄ TRỌNG

Ngày 16:            CHÚA NHẬT TuẦN 20 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Stêphanô Hungari). Giáo xứ Thanh Bình, Rạng và Sông Lũy chầu MTC.

 

THÔNG BÁO

 

1. Sáng ngày 11/8, tức ngày thứ 3. Kính mời cộng đoàn đến nhà thờ dọn vệ sinh, khi đi mang theo chổi tre và rựa phát, xin gia đình nào có máy phát cỏ và máy xịt thuốc cỏ để xịt khu vườn dầu và xung quanh bờ ao.

 

2. Giờ Thánh Lễ có thay đổi

Thánh lễ thứ 3 được dời vào ban sáng, còn các thánh lễ trong tuần vào ban chiều như thường lệ.

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 8 năm 2015

Bản tin hàng tuần, số 280


CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA:   Ga 6, 24-35

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".

Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Ðây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến".

Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".
Ðó là lời Chúa.

 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 

Ngày 2:            CHÚA NHẬT TuẦN 18 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Êusêbiô Vercellêsi và Thánh Julianô Eymard). Giáo xứ Tư Tề và Phục Sinh chầu MTC

Ngày 3:                    Thứ hai.   

Ngày 4:                    Thứ ba.     Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ

Ngày 5:                    Thứ tư.     Cung hiến thánh đường Maria

Ngày 6:                    Thứ năm. CHÚA HiỂN DUNG. LỄ KÍNH CHÚA

Ngày 7:                    Thứ sáu.   Thánh Xittô II, giáo hoàng

Ngày 8:                    Thứ bảy.   Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ

Ngày 11:        CHÚA NHẬT TuẦN 19 THƯỜNG NIÊN. (Không cử hành lễ Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ). Giáo xứ Hiệp Đức và Nghĩa Hòa chầu MTC

 

 

THÔNG BÁO

 1. Tuần này là tuần lễ giới, xin các giới đi tham dự đầy đủ

 2. Giờ Thánh Lễ có thay đổi

Thánh Lễ Thứ 2, thứ 4 và thứ 6 sẽ được dời vào ban chiều , Thứ 3 Thứ 5 Thứ 7 sẽ được dời vào ban sáng.

Thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2015

Các em Rước Lễ Lần Đầu 2015

Trong Thánh Lễ sáng Chúa Nhật, 26/7/2015, 27 em được Rước Lễ Lần Đầu

ảnh kỷ niệm

Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2015

Chuyển ngành

trong Thánh Lễ tối nay, thứ 5, ngày 23/7/2015, các em ngành Khai Tâm tuyên hứa lên ngành Ấu và các em ngành Ấu tuyên hứa lên ngành Thiếu
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

DANH SÁCH GIÁO DÂN