Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Bản n hàng tuần, số 401

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B
LỜI CHÚA: Mc 1, 1-8
"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.
Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: "Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần".
Ðó là lời Chúa.

 LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN                                                  
Ngày 10:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT TuẦN 2 MÙA VỌNG. Giáo xứ Gia An và Lương Sơn chầu Mình Thánh Chúa
Linh hồn Maria Phạm Thị Nhu (1999). Linh hồn Giuse Nguyễn Thanh Vân (1983)
Ngày 11:
Thứ hai.
Thánh Đamasô I, giáo hoàng
Linh hồn Giuse Trần Tính Lý và Giuse Trần Văn Hiệu.
Ngày 12:
Thứ ba.
Thánh Gioanna Phanxica Santa, nữ tu
Linh hồn Phêrô Nguyễn Ngọc Giao. Linh hồn Phêrô Trần Văn Ngôn, Phêrô Trần Văn Vịnh và Anna Nguyễn Thị Dần.
Ngày 13:
Thứ tư.
Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ
Linh hồn Giuse Phạm Quang Thực và Phêrô Trần Ngọc Điện
Ngày 14:
Thứ năm.
Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
Linh hồn Giuse Trần Hùng Vương (giỗ 1 năm)
Ngày 15:
Thứ sáu.
Ngày 16:
Thứ bảy.
Linh hồn Maria Lê Thị Tuất và Maria Hoàng Thị Chắt
Ngày 17:
Chúa Nhật.
CHÚA NHẬT TuẦN 3 MÙA VỌNG. Giáo xứ Hiệp Nghĩa chầu ình Thánh Chúa


THÔNG BÁO
1. Đóng góp Mùa Giáng Sinh
Theo đề nghị của phiên họp hội đồng hôm đầu tháng vừa rồi, năm nay đóng góp Mùa Giáng Sinh xin các gia đình đóng góp với mức thấp nhất là 100.000 đồng. Trong tuần này, bì thư đóng góp sẽ được gởi đến các gia đình, xin các gia đình gởi lại vào Chúa nhật tuần tới.
RAO HÔN PHI                                                   Số: 190
                                                                                                                                   
BÊN NỮ: MARIA TRẦN THỊ THUỶ, 28 tuổi                                       
Con ông: Anrê Trần Bình, và bà: Maria Trần Thị Liên ©
Thuộc giáo họ: Mẹ Lên Trời, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                            
BÊN NAM: GIUSE VŨ TRỌNG THƯ, 31 tuổi                                      
Con ông: Vinh sơn Vũ Đức Huân, và bà: Maria Trần Thị Thâm
Thuộc giáo họ: Đaminh, Giáo xứ: Nghĩa Lâm, Giáo phận: Đà Lạt
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       
Rao lần 2, ngày: 10/12/2017                                                                                            
Rao lần 3, ngày: 17/12/2017                                                                                            
                                                                                                                                            
Ai biết có ngăn trở                                                                                                                       
Buộc phải trình giáo quyền                                                                                                      

RAO HÔN PHI                                                                Số: 191
                                                                                                                         
BÊN NỮ: MARIA PHAN NGUYỄN BẢO TRÂN, 24 tuổi
Con ông: Antôn Phan Bảo Lộc ©, và bà: Maria Nguyễn Thị Thanh
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                    
BÊN NAM: GIUSE PHẠM XUÂN TRƯỜNG, 
Con ông: Giuse Phạm Văn Toán, và bà: Maria Mai Thị Thanh Hồng
Thuộc giáo họ: , Giáo xứ: Trung Thành, Giáo phận: Long Xuyên
                                                                                                                                    
Rao lần 1, ngày: 10/12/2017                                                                                     
Rao lần 2, ngày: 17/12/2017                                                                                     
Rao lần 3, ngày: miễn                                                                                                            
                                                                                                                                    
Ai biết có ngăn trở                                                                                                                  
Buộc phải trình giáo quyền                                                                                                

RAO HÔN PHI                                                                 Số: 192
                                                                                                                          
BÊN NAM: GIUSE BÙI MINH PHƯƠNG, 26 tuổi
Con ông: Giuse Bùi Văn Đoàn , và bà: Maria Trần Thị Thơm
Thuộc giáo họ: Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                     
BÊN NỮ: MARIA NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG,  24 tuổi
Con ông: Nguyễn Thanh Thịnh, và bà: Đinh Thị Phụng
Thuộc giáo họ: Thánh Phêrô, Giáo xứ: Vũ Hoà, Giáo phận: Phan Thiết
                                                                                                                                     
Rao lần 1, ngày: 10/12/2017                                                                                       
Rao lần 2, ngày: 17/12/2017                                                                                       
Rao lần 3, ngày: 24/12/2017                                                                                       
                                                                                                                                     
Ai biết có ngăn trở                                                                                                                  
Buộc phải trình giáo quyền                                                                                                 Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này