Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

BÀI THỨ V:
BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống( Jo6,51,52)

169.H.Bí tích Thánh thể là gì?
T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá, và để ban Mình Máu Người hiện diện trong hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta.

170.H.ĐCG lập Bí tích Thánh thể khi nào?
T. Đức Chúa Giêsu lập ra Bí tích Thánh thể trong bữa tiệc ly trước khi Người chịu chết.

171.H.ĐCG lập Bí tích này thế nào?
T.Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình ta, rồi Người cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn và trao cho các môn đệ mà phán: Các con hãy uống chén này, vì này là Máu ta, Máu của Tân ước sẽ đổ ra cho mọi người để được ơn tha tội”.

172.H.ĐCG có ban quyền cho ai được cử hành Bí tích Thánh thể không?
T.Chúa đã ban quyền ấy cho các Tông đồ và những ai kế tiếp các Ngài trong chức Linh mục, khi phán rằng: “Các con hãy làm việc này và nhớ đến ta”.
173.H.Khi nào bánh rượu trở nên Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu?
T. Trong Thánh lễ, khi Linh mục chủ tế đọc lời truyền phép: “Này là Mình Ta…. Này là Máu Ta” thì bánh trở nên Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu.

174.H.ĐCG ngự trong Bí tích Thánh thể thế nào?
T.Đức Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tích Thánh thể, nghĩa là trong mỗi hình bánh, hình rượu, dù nhỏ mọn cũng có toàn vẹn Đức Chúa Giêsu.

175.H.Ta phải kính thờ ĐCG trong Bí tích Thánh thể thế nào?
T.Ta phải năng kính viếng và tôn thờ Thánh thể, giữ sự nghiêm trang đứng đắn trong nhà thờ, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ và rước lễ.

Không có nhận xét nào:

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này